ภาพนโยบายพื้นฐาน

นโยบายพื้นฐาน

กิจกรรมในต่างประเทศของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

บริษัทชั้นนำด้านการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การวางแผนและการก่อสร้างทางพิเศษในเขตเมือง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทดั้งเดิม Metropolitan Expressway Public Corporation ใน ปี ค.ศ. 1959 Metropolitan Expressway (Shutoko) ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การก่อสร้าง การดำเนินงานและบำรุงรักษาทางพิเศษในเขตมหานครโตเกียว หรือก็คือทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ด้วยการบริหารจัดการถนนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งประสบความสำเร็จมากว่า 50 ปี เราจึงเริ่มพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ โดยเน้นบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่มีทักษะขั้นสูง

เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมในหลากหลายสาขา

  • ระบบการจัดการการจราจรสำหรับโครงข่ายที่มีความหนาแน่นสูง (เช่น ITS)
  • ระบบจัดเก็บเก็บค่าผ่านทางบนถนนที่สภาพการจราจรมีความหนาแน่นสูง (เช่น ETC)
  • การจัดการภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษรวมถึงภายในอุโมงค์ยาวของเมือง
  • การตรวจสอบ การวินิจฉัย การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและงานเสริมแรงโครงสร้างภายใต้สภาวะการจราจรมีความหนาแน่นสูง
  • การวางแผน การออกแบบและการจัดการการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูง

กิจกรรมในต่างประเทศของเรามียุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ บริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคและธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

เทคโนโลยีนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาที่ดำเนินการในต่างประเทศ