โครงการด้านข้อมูลการจราจรโครงการด้านข้อมูลการจราจรบนท้องถนน

โครงการด้านข้อมูลการจราจร

การปรับปรุงป้ายจราจรแต่ละประเภท

มีการปรับปรุงป้ายจราจรแต่ละประเภท ให้ข้อมูลการจราจรบนท้องถนนที่ทางเข้าและบนทางพิเศษ

การปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลการจราจรบนท้องถนน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการเดินทางและเส้นทางจากจุดออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้ขับขี่ต้องการทราบ โดยคำนึงถึงช่วงเวลา เช่น ความแตกต่างตามเดือนและวัน วันปีใหม่ วันหยุดยาวโกลเด้นวีค และเทศกาลโอบ้ง (Obon) ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติสภาพการจราจรในอดีต ในเมนู “ตรวจสอบเส้นทางและค่าผ่านทาง” บนเว็บไซต์

การผลักดันโครงการ Smartway

มีการนำบริการ ETC 2.0 มาใช้บนทางพิเศษ Shutoko ในการให้ข้อมูลขั้นสูงของการจราจรบนท้องถนนด้วยระบบ ITS Spot และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย

ETC 2.0
ภาพแผนที่ของพื้นที่รองรับการให้บริการ ETC 2.0

บริการ ETC 2.0 บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

จากการนำบริการ ETC 2.0 เข้ามาใช้งาน ทำให้สามารถให้บริการต่าง ๆ กับลูกค้าได้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนการเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น การสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น

1. การสนับสนุนการเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น

ให้ข้อมูลการจราจรบนถนนในมุมกว้างเพื่อให้ระบบนำทางรถยนต์เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด นอกจากให้ข้อมูลการจราจรบนถนนในเขตมหานครแล้ว ยังมีการให้บริการที่เข้าใจง่ายด้วยการแสดงภาพกราฟิกอย่างง่ายของทั้งระยะใกล้และพื้นที่วงกว้าง

ภาพการให้ข้อมูลการจราจรส่วนภูมิภาค (เขตเมืองหลวงและปริมณฑล)

กรณีเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ ก่อนถึงทางแยกที่สามารถเลือกเส้นทางได้จะมีการให้ข้อมูลจราจรบนถนนในภาพกว้างจาก ITS Spot (ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง การปิดถนน และความหนาแน่นการจราจร เป็นต้น)

ภาพการให้ข้อมูลการจราจรส่วนภูมิภาค (การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่)

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบเส้นทางภายในทางพิเศษ Shutoko ไปจนถึงจุดหมาย และข้อมูลเปรียบเทียบกับการใช้งานถนนทั่วไปอีกด้วย

ภาพการเปรียบเทียบระหว่างทางพิเศษและการเปรียบเทียบกับถนนปกติ

2. การสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย

แจ้งเตือนการจราจรหนาแน่นในจุดที่มองไม่เห็น

มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้ง่าย เช่น จุดที่เกิดการจราจรหนาแน่นกะทันหันในบริเวณที่มองไม่เห็น เช่น ปลายทางของโค้งด้านหน้า

ภาพการแจ้งเตือนผู้ขับขี่เรื่องโค้งอันตรายข้างหน้า

การแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนถนน

มีการให้ข้อมูลสิ่งกีดขวาง เช่น วัตถุที่ร่วงหล่น ด้วย ITS Spot โดยจะแสดงข้อมูลบนระบบนำทางรถยนต์โดยอัตโนมัติก่อนถึงจุดที่มีวัตถุร่วงหล่น

ภาพการแจ้งเตือนผู้ขับขี่เรื่องวัตถุที่ร่วงหล่นบนถนน

การให้ข้อมูลด้วยภาพ

ให้ข้อมูลสภาพการจราจรบนถนนด้วยภาพนิ่งตามเวลาจริง

ภาพการให้ข้อมูลสภาพจราจรบนท้องถนนด้วยภาพนิ่งตามเวลาจริง

3. บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับระบบนำทางรถยนต์บางส่วน โดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้

ภาพคำอธิบายเรื่องบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การนำบริการ ETC 2.0 เข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ (Probe Information) เช่น ความเร็วในการวิ่งของรถยนต์ ทำให้สามารถเข้าใจสภาพการจราจรบนท้องถนนได้แบบเรียลไทม์ และให้บริการข้อมูลการจราจรบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)