ไอคอนการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งใหญ่

การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko ครั้งใหญ่

ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งใหญ่

บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อสร้างความไว้วางใจในทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ในระยะยาว

โครงการปรับปรุงทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

คณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko ครั้งใหญ่ ได้ส่งข้อเสนอให้ทางบริษัท Metropolitan Expressway (Shutoko) เมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี ค.ศ. 2013
โดยแผนการปรับปรุงได้รับการจัดทำขึ้นตามข้อเสนอเหล่านั้น และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2014

แผนที่แสดงจุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่

สัดส่วนของสายทางแบ่งตามจำนวนปีที่ผ่านไปตั้งแต่เปิดใช้บริการ

สัดส่วนของสายทางแบ่งตามจำนวนปีที่ผ่านไปตั้งแต่เปิดใช้บริการ

ประเภทโครงการ: งานปรับปรุงใหญ่

ส่วน ความยาว ปีที่เปิดให้บริการ ระยะเวลาในการดำเนินการ
ส่วนตอม่อ Higashi-Shinagawa
และส่วนถมตลิ่ง Samezu
1.9 กม. FY1963 FY2014 - 2026
Daishi Bridge 0.3 กม. FY1968 FY2015 - 2023
ทางเข้าทางออก Ikejiri และ Sangenjaya 1.5 กม. FY1971 FY2015 - 2027
ทางแยก Takebashi และ Edobashi 2.9 กม. FY1964 FY2015 - 2028
ทางเข้าทางออก Ginza และ Kyobashi 1.5 กม. FY1962 FY2015 - 2028
รวมเป็น 8 กม.    

ประเภทโครงการ: งานซ่อมใหญ่

ส่วน ความยาว ปีที่เปิดให้บริการ ระยะเวลาในการดำเนินการ
ทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Shibuya, ทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku 55 กม. FY2014 - 2026
งานปรับปรุงใหญ่ +
งานซ่อมใหญ่ รวมทั้งหมด
63 กม.

การปรับปรุงส่วนตอม่อ Higashi-Shinagaw และส่วนถมตลิ่ง Samezu

ส่วนตอม่อ Higashi-Shinagawa และส่วนถมตลิ่ง Samezu บนทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 50 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 แม้จะมีการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากสภาพการใช้งานที่หนักและสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนมาก รวมถึงโครงสร้างต้องได้รับการปรับปรุง (ก่อสร้างใหม่) ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความทนทานในระยะยาว และการควบคุมการบำรุงรักษาในอนาคต พื้นที่บริเวณนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจากระดับน้ำทะเล และโครงสร้างต่าง ๆ ที่ตัดผ่าน (เช่น ถนนสาธารณะ เป็นต้น) โดยสร้างขนานไปกับ Tokyo monorail นอกจากนี้ ความกว้างของถนนจะได้รับการปรับให้กว้างขึ้นจาก 17 ม. เป็น 18.2 ม. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางการจราจร

  • สถานะการก่อสร้างทางเลี่ยง (มิถุนายน ปี ค.ศ. 2017)
    สถานะการก่อสร้างทางเบี่ยง (มิถุนายน ค.ศ. 2017)
  • ภาพเส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว
    ภาพเส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว

เพิ่มสภาพคล่องการจราจรด้วยทางเบี่ยง

มีการก่อสร้างทางเบี่ยงเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องและลดผลกระทบที่จะมีต่อการจราจร โดยวางแผนใช้ทางเบี่ยง เป็นช่องทางขาเข้าบนทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda ในระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่มหานคร Tokyo ใน ปี 2020 และหลังจากช่องทางขาออกได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทางเบี่ยงจะถูกใช้เป็นช่องทางขาเข้าต่อไปในอนาคต บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะใช้โครงสร้างเดิมเป็นช่องทางการจราจรสำหรับทั้งขาเข้าและขาออก

  • ภาพทางเลี่ยงที่วางแผนไว้สำหรับทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda
  • ภาพเส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว
    ภาพทางเบี่ยงที่วางแผนไว้สำหรับทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda

ภาพเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

ทางพิเศษ Daishi Bridge ที่ข้ามแม่น้ำ Tama มีรอยแตกร้าวจากความล้าอยู่ทั่วสะพาน อันเกิดจากสภาพการใช้งานอย่างหนักจากการจราจรหนาแน่น โดยการปรับปรุงนั้นมีกำหนดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่เพื่อประกันความทนทานในระยะยาว การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

ภาพ Daishi Bridge ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
ภาพ Daishi Bridge ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว