ไอคอนโครงการปรับปรุงทัศนียภาพโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

02. การปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่การขับขี่

Metropolitan Expressway (Shutoko) ได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่การขับขี่อย่างจริงจัง เพื่อสภาพแวดล้อมในการขับขี่ที่รื่นรมย์ยิ่งขึ้น

ทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku อุโมงค์ Akasaka (เขต Minato, Tokyo)

ติดแผงกระเบื้องสีขาวบนผนังอุโมงค์ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายในอุโมงค์

ภาพอุโมงค์ Akasaka ก่อนปรับปรุง
ภาพอุโมงค์ Akasaka หลังปรับปรุง

ทางพิเศษสาย Bay Shore อุโมงค์ท่าเรือ Tokyo (เขต Shinagawa, Tokyo)

ทาสีกำแพงบริเวณทางเข้าอุโมงค์ใหม่ (ปากอุโมงค์) เป็น “สีเขียวแกมฟ้า (Blue green)” ให้กลมกลืนกับด้านในอุโมงค์และสถานีระบายอากาศที่เชื่อมกันอยู่

ภาพอุโมงค์ Gulf Coast Tokyo Port ก่อนปรับปรุง
ภาพอุโมงค์ Gulf Coast Tokyo Port หลังปรับปรุง

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)