ไอคอนการวางแผนสายทาง

การวางแผนสายทาง

เราให้คำปรึกษาด้านวิศกรรมเกี่ยวกับแผนงานสายทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนโดยคำนึงถึงการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้างทาง

การวางแผนสายทางในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น

ทางพิเศษ Shutoko ได้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงมีความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างถนนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และใช้ประโยชน์จากความรู้นี้อย่างเต็มที่

ทางแยกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำ (ทางแยก Edobashi)
ทางแยกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำ (ทางแยก Edobashi )
โครงสร้างหลายชั้น (ทางแยก Hakozaki)
โครงสร้างหลายชั้น (ทางแยก Hakozaki )

แผนการที่คำนึงถึงข้อจำกัดของถนนและการจราจรติดขัดจากการก่อสร้าง

ในการเลือกโครงสร้างถนนนั้น สามารถที่จะวางแผนตามข้อจำกัดด้านที่ดิน และผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

ทางแยกขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย (Ohashi Green Junction)
ทางแยกขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย (Ohashi Green Junction)
อุโมงค์ยาวขนาดใหญ่ในเมืองใต้พื้นถนนที่มีอยู่เดิม (อุโมงค์ Yamate)
อุโมงค์ยาวขนาดใหญ่ในเมืองใต้พื้นถนนที่มีอยู่เดิม (อุโมงค์ Yamate)

การประเมินการพัฒนา/การปรับปรุงถนน

การคาดการณ์ปริมาณจราจรจากสถานการณ์การใช้ทางพิเศษและลักษณะการจราจร สามารถประเมินการพัฒนาและปรับปรุงถนนในแต่ละโครงการได้

พื้นที่มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Area)
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา/ปรับปรุงถนน
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา/ปรับปรุงถนน
พื้นที่มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Area)
การคาดการณ์การบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา/ปรับปรุงถนน
การคาดการณ์การบรรเทาความหนาแน่นทางการจราจรที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา/ปรับปรุงถนน