ไอคอนโครงการด้านความปลอดภัยโครงการด้านความปลอดภัย

01. มาตรการด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาทางพิเศษ Shutoko

การบำรุงรักษาทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

เพื่อให้ผู้ขับขี่เดินทางบนทางพิเศษ Shutoko อย่างปลอดภัย เราจึงใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในทุก ๆ วัน มี "การตรวจสภาพ" อย่างละเอียด "การซ่อมแซมและเสริมกำลัง" ส่วนที่มีความเสียหาย "การทำความสะอาด" ผิวถนนและสิ่งก่อสร้างบนท้องถนน มี "มาตรการรับมือในกรณีฉุกเฉิน" เมื่อผิวถนนเกิดความเสียหาย หรือมีสิ่งของตกหล่น และมี "มาตรการรับมือกับหิมะที่ทับถมและที่กลายเป็นน้ำแข็ง" ในช่วงฤดูหนาว

การตรวจสภาพ

เราให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพประจำวันเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่โครงสร้างจะได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ เช่น การลาดตระเวนบนถนนเพื่อตรวจเช็คถนนด้วยสายตาหรือประสาทสัมผัสอื่น ๆ การตรวจสอบโครงสร้าง เช่น สะพานทางข้ามและอุโมงค์ โดยใช้รถกระเช้าหรือนั่งร้านชั่วคราว

การตรวจสภาพทางพิเศษโดยการลาดตระเวน

การตรวจสภาพโดยการลาดตระเวนบนทางพิเศษ

การเดินตรวจสภาพใต้สะพานทางข้าม

การเดินตรวจสภาพใต้สะพานทางข้าม

การตรวจสภาพสะพานทางข้ามอย่างใกล้ชิดโดยใช้รถกระเช้า

การตรวจสภาพสะพานทางข้ามอย่างใกล้ชิดโดยใช้รถกระเช้า

การตรวจสภาพอย่างใกล้ชิดโดยใช้นั่งร้านชั่วคราว

การตรวจสภาพอย่างใกล้ชิดโดยใช้นั่งร้านชั่วคราว

การตรวจสภาพภายในอุโมงค์อย่างใกล้ชิดโดยใช้รถกระเช้า

การตรวจสภาพภายในอุโมงค์อย่างใกล้ชิดโดยใช้รถกระเช้า

การเดินตรวจสภาพบนทางพิเศษ

การเดินตรวจสภาพบนทางพิเศษ

การซ่อมแซมและการเสริมกำลัง

การซ่อมแซมและเสริมกำลังด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรักษาสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างบนท้องถนน
นอกจากการซ่อมแซมความเสียหายที่พบจากการตรวจสภาพแล้ว ยังมีการเสริมกำลังเพื่อยืดอายุโครงสร้างอีกด้วย
การปฏิบัติงานเหล่านี้จะปฏิบัติในช่วงที่มีปริมาณการจราจรน้อย เช่น ช่วงกลางคืน เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

การเคลือบผิวใหม่
การเสื่อมสภาพของผิวสะพานเหล็ก
การเสื่อมสภาพของผิวสะพานเหล็ก
การเคลือบผิวสะพานเหล็ก
การเคลือบผิวสะพานเหล็ก
การเสริมกำลังพื้นคอนกรีต
ความเสียหายบนพื้นคอนกรีต
ความเสียหายบนพื้นคอนกรีต
การเสริมกำลังโดยใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
การเสริมกำลังโดยใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
การซ่อมแซมผิวทาง
ร่องและรอยแตก
ร่องและรอยแตก
การซ่อมแซมโดยการลาดยางใหม่
การซ่อมแซมโดยการฉาบถนนใหม่
การเสริมกำลังชุดขยายข้อต่อ
ความเสียหายของรอยต่อเผื่อขยายตัวแบบยาง/ความเสียหายของรอยต่อเผื่อขยายตัวแบบโลหะ
ความเสียหายของชุดขยายข้อต่อแบบยาง
ความเสียหายของชุดขยายข้อต่อแบบโลหะ
การซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนใหม่
การซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนใหม่
งานซ่อมแซมที่ปิดช่องทางจราจรระยะยาว
งานกำจัดรอยต่อ
งานกำจัดรอยต่อ

ในงานซ่อมแซมที่ต้องปิดช่องทางจราจรระยะยาว จะเป็นงานกำจัดรอยต่อซึ่งเป็นการลดรอยต่อระหว่างพื้นถนน เพื่อเพิ่มความทนทานและความสบายในการขับขี่

มาตรการป้องกันการร่วงหล่นของผนังกันเสียง
มาตรการป้องกันการร่วงหล่นของผนังกันเสียงด้วยการติดตั้งลวดสลิง
มาตรการป้องกันการร่วงหล่นของผนังกันเสียงด้วยการติดตั้งลวดสลิง

ในการก่อสร้างแบบรวมศูนย์ จะมีการใช้วิธีก่อสร้างแบบไร้รอยต่อซึ่งเป็นการลดรอยต่อระหว่างพื้นถนน เพื่อเพิ่มความทนทานและความสบายในการขับขี่

มาตรการป้องกันความเสียหายจากความล้าของวัสดุ

โครงสร้างเหล็กที่อยู่ในสภาพการใช้งานอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ขนาดใหญ่และสาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดความเสียหายจากความล้าของวัสดุได้ง่าย จึงมีการดำเนินมาตรการป้องกันความเสียหายจากความล้าของโครงสร้างเหล็กบนทางพิเศษ Shutoko อย่างจริงจัง มีการตรวจสภาพด้วยสายตาและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive inspection) แล้วซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยบนทางพิเศษ Shutoko

มาตรการป้องกันความเสียหายจากความล้าของวัสดุ
มาตรการป้องกันความเสียหายจากความล้าของวัสดุ
มาตรการป้องกันความเสียหายจากความล้าของวัสดุ

การทำความสะอาด

มีการทำความสะอาดผิวถนนและสิ่งก่อสร้างบนท้องถนนเป็นประจำเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ ใน 1 ปีมีขยะและดินที่เก็บรวบรวมได้หลายพันตัน การทิ้งกระป๋องเปล่าแม้เพียงกระป๋องเดียว ก็สามารถนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงมีการทำความสะอาดถนนทุกเส้น รวมไปถึงอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อุโมงค์และจุดพักรถอีกด้วย

การทำความสะอาดผนังอุโมงค์/การทำความสะอาดผิวถนน
การทำความสะอาดผนังอุโมงค์
การทำความสะอาดผิวถนน

การรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน

มีการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ความเสียหายบนผิวถนนที่พบจากการตรวจสภาพตามปกติ และความเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
การรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน

มาตรการรับมือกับหิมะที่ทับถมและที่กลายเป็นน้ำแข็ง

กำหนดให้ช่วงวันที่ 1 ธันวาคมถึงวันที่ 31 มีนาคมเป็นช่วงที่ต้องดำเนินมาตรการกำจัดหิมะที่ทับถมและที่กลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อรักษาความปลอดภัยทางการจราจรในช่วงฤดูหนาว มีการพ่นสารป้องกันการแข็งตัวของหิมะตามสภาพการณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำแข็งบนพื้นถนน นอกจากนี้ยังมีการกวาดหิมะที่ทับถมบนถนนออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปิดการจราจร

การพ่นน้ำยาป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
การพ่นน้ำยาป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง

การบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย i-DREAMs®

มีการนำ "i-DREAMs®" ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการจัดการบำรุงรักษาขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ
“i-DREAMs®” ถูกนำมาใช้ในการประเมินสภาพความเสื่อมภายในโครงสร้างด้วยเครื่องมือ AI เพื่อประเมินความเสียหาย และตรวจจับจุดที่ต้องได้รับการซ่อมแซม/เสริมกำลังตามระดับความเสียหายโดยอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาและการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสำเร็จได้ด้วยระบบ Smart Infrastructure Management แบบใหม่
ภาพรวมของ Intelligence-Dynamic Revolution for Asset Management Systems (i-DREAMs®)

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)