ภาพประวัติองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko)

ผู้แทน

ประธานบริษัท: Nobuhiro Maeda

ที่ตั้ง

1-4-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
โทร.:+81-3-3502-7311

วันก่อตั้ง

วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2005
(เปลี่ยนจาก Metropolitan Expressway Public Corporation (MEPC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1959 เป็นบริษัทเอกชน)

เงินทุน

13.5 พันล้านเยน
(ผู้ถือหุ้น: กระทรวงการคลัง 49.99%, เทศบาลเมือง 50.01% (มหานคร Tokyo, จังหวัด Kanagawa, จังหวัด Saitama, จังหวัด Chiba, เมือง Yokohama, เมือง Kawasaki))

ข้อมูลธุรกิจโดยสังเขป

การก่อสร้างใหม่ การปรับปรุง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ งานด้านการจัดการและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ของทางพิเศษ
การก่อสร้างถนนใหม่ การปรับปรุง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
การดำเนินงาน การจัดการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่จอดรถ จุดพักรถของทางพิเศษ
และพื้นที่ให้เช่าซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของส่วนยกระดับของทางหลวง

พนักงาน

1,122 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023 )

ผังองค์กร

 • สำนักงานใหญ่

  1-4-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8930

 • สำนัก Tokyo ตะวันตก

  2-16-3 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093

 • สำนัก Tokyo ตะวันออก

  43-5 Nihonbashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0015

 • สำนัก Kanagawa

  3-2-9 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0012

 • สำนักปรับปรุงและก่อสร้าง

  2-2-1 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054

 • ฝ่ายวางแผนองค์กร

 • ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า

 • ฝ่ายบำรุงรักษาและจัดการจราจร

 • ฝ่ายจัดการถนนที่เรียกเก็บค่าผ่านทาง

 • ฝ่ายวางแผนและสิ่งแวดล้อม

 • ฝ่ายปรับปรุงและก่อสร้าง

 • ฝ่ายวิศวกรรม

 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • ฝ่ายที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

 • สำนักงานผู้แทนกรุงเทพมหานคร

  127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง
  26.29 ถนนราชดำริห์ แขวง
  ลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล

 • ฝ่ายการเงิน

 • สำนักงานตรวจสอบภายใน