ไอคอนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

03. การนำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้

การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งติดตั้งใกล้ทางเข้าอุโมงค์ท่าเรือ Tokyo บนทางพิเศษ Bay Shore เมื่อ ปี ค.ศ. 2009
ครอบคลุมการจ่ายพลังงานบางส่วนให้กับอุปกรณ์ปรับอากาศภายในสถานีระบายอากาศ Oi นอกจากนี้ ที่จุดพักรถ Yoyogi บนทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku ยังมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างภายในอาคารและห้องสุขา และใช้การผลิตพลังงานแบบไฮบริด* สำหรับให้พลังงานกับเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ
การผลิตพลังงานแบบไฮบริด ยังได้รับการติดตั้งในจุดพักรถ Daikoku บนทางพิเศษสาย Bay Shore ซึ่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับนาฬิกาและแสงสว่างบริเวณทางเดิน

  • *การผลิตพลังงานโดยใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ใกล้ทางเข้าอุโมงค์ท่าเรือ Tokyo ในทางพิเศษสาย Bay Shore
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าอุโมงค์ท่าเรือ Tokyo บนทางพิเศษสาย Bay Shore

จุดพักรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดพักรถ Oi (มุ่งไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) บนทางพิเศษสาย Bay Shore เป็น “จุดพักรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องสุขาประหยัดน้ำ แผง LED พลังงานแสงอาทิตย์ และโคมไฟดาวน์ไลท์ LED เข้ามาใช้ นอกจากนี้ยังกำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่จุดพักรถ Yoyogi และจุดพักรถ Kahei อีกด้วย และจะมีการดำเนินมาตรการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในจุดพักรถอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

มุมมองแบบเต็มรูปแบบของจุดพักรถ Oi (ไปทางทิศตะวันตก)
ทัศนียภาพโดยรวมของจุดพักรถ Oi (ไปทางทิศตะวันตก)
การอนุรักษ์น้ำ

ห้องสุขาประหยัดน้ำ
การนำห้องสุขาระบบประหยัดน้ำเข้ามาใช้ และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันกลิ่นและความสกปรก

การอนุรักษ์น้ำ

ห้องสุขาประหยัดน้ำ
การนำห้องสุขาระบบประหยัดน้ำเข้ามาใช้ และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันกลิ่นและความสกปรก

แผง LED พลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์ LED
แผง LED จะสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างวัน และสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืด เพื่อนำทางลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

แผง LED พลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์ LED
แผง LED จะสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างวัน และสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืด เพื่อนำทางลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED
โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ที่นำมาใช้สำหรับให้แสงสว่างภายในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED
โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ที่นำมาใช้สำหรับให้แสงสว่างภายในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การเปลี่ยนไฟส่องสว่างบนถนนให้เป็น LED

การเปลี่ยนไฟส่องสว่างบนถนนให้เป็น LED บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เป็น 1 ในมาตรการประหยัดพลังงาน เนื่องจากไฟส่องสว่างแบบ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟแบบไอปรอทกับหลอดไฟโซเดียมแรงดันสูงแบบเดิม จึงช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมภาวะโลกร้อน
บนทางพิเศษสาย Harumi มีการติดตั้งหลอดไฟ LED สีขาว ซึ่งเป็นการใช้งานกับเสาไฟบนทางพิเศษเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็ได้มีการใช้ไฟส่องสว่าง LED เรื่อยมาตามลำดับ
โดยหลังจากนี้ก็จะมีการนำไปใช้งานกับเส้นทางสายใหม่ เช่น ทางพิเศษ Yokohama Northwest และนำไปติดตั้งบนเส้นทางสายเก่าในช่วงที่มีการซ่อมบำรุง
นอกจากนี้ จะมีการนำไฟส่องสว่าง LED ไปใช้ในอุโมงค์ Yamate (ทางพิเศษสาย Bay Shore - ทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Shibuya), อุโมงค์ Aoyama, อุโมงค์ Kitanomaru, อุโมงค์ Yaesu และอุโมงค์ Yokohama North อีกด้วย โดยหลังจากนี้ จะมีการใช้ไฟส่องสว่าง LED ในช่วงที่เป็นอุโมงค์ของทางพิเศษสายใหม่ Yokohama Northwest ส่วนอุโมงค์เดิม เช่น อุโมงค์ Haneda ก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นไฟส่องสว่าง LED เช่นกันในช่วงที่มีการซ่อมบำรุง

การเปรียบเทียบโคมไฟเหนือศีรษะประเภทต่าง ๆ
การเปรียบเทียบเสาไฟส่องสว่างประเภทต่าง ๆ
ไฟภายในอุโมงค์
ไฟส่องสว่างในอุโมงค์

การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์

มีการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแบบรวดเร็วที่จุดพักรถ 8 แห่ง บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ได้แก่ Heiwajima (ขาเข้า), Yoga, Yoyogi, Shimura, Yashio, Ichikawa, Daikoku และ Kawaguchi เพื่อให้ผู้ใช้รถพลังงานไฟฟ้าขับขี่ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาการชาร์จไฟ นอกจากนี้ได้มีการผลักดันให้นำรถพลังงานไฟฟ้าที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยขณะวิ่งบนท้องถนนมาใช้เป็นรถของบริษัทในเครือ และรถที่ใช้ในการทำงาน เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนรถ
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามในการขยายสถานีไฮโดรเจน และเผยแพร่ยานยนต์คาร์บอนต่ำ เช่น FCVs (Fuel Cell Vehicles (รถยนต์พลังน้ำ)) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ

ภาพแผนที่สถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็ว

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)