ภาพโครงการของเรา

โครงการของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

ไอคอนความปลอดภัย

โครงการด้านความปลอดภัย

มีการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และการบำรุงรักษา โดยมุ่งหวังให้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  1. 01. มาตรการด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัยบนทางพิเศษ Shutoko
  2. 02. มาตรการด้านความปลอดภัยทางจราจร
ไอคอนสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น มาตรการการจัดการเสียงรบกวนจากการจราจร/มลพิษทางอากาศ และมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อสร้าง “Eco-road” ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  1. 01. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมข้างทาง
  2. 02. การให้ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
  3. 03. การนำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้
  4. 04. การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่น
ไอคอนการจราจร

โครงการเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจร

มีการส่งเสริมมาตรการในภาพรวมที่มุ่งแก้ปัญหาการจราจรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เช่น มาตรการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด

ไอคอนทัศนียภาพ

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

มีการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สะพานต่างระดับ อุโมงค์ และจุดพักรถ ฯลฯ เพื่อสร้างทัศนียภาพบนท้องถนนที่สวยงาม

  1. 01. การปรับปรุงทัศนียภาพสะพานต่างระดับ
  2. 02. การปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่การขับขี่
  3. 03. การปรับปรุงทัศนียภาพจุดพักรถ
  4. 04. การตรวจสอบทัศนียภาพของเส้นทางเปิดใหม่
ไอคอนภัยพิบัติ

โครงการด้านการป้องกันภัยพิบัติ

ผู้เยี่ยมชมสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันภัยแผ่นดินไหว แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันภัยแผ่นดินไหว และแผนรองรับต่อเนื่องสำหรับกรณีเกิดภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ไอคอนการจราจรบนท้องถนน

โครงการด้านข้อมูลการจราจร

มีการปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลการจราจรบนท้องถนน และป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ รวมถึงการผลักดันโครงการ Smartway