ไอคอนโครงการปรับปรุงทัศนียภาพโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

04. การตรวจสอบทัศนียภาพของเส้นทางเปิดใหม่

เส้นทางเปิดใหม่มีการออกแบบและการใช้สีที่กลมกลืนกับพื้นที่ท้องถิ่นนั้น ๆ โดยไม่ทำลายทัศนียภาพเดิมที่มีอยู่

สะพานต่างระดับ Minuma

สีคานสะพานในเขต Minuma บนทางพิเศษสาย Saitama – Shintoshin ที่เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2006 ใช้สี “เขียวเข้ม” เพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่สีเขียวของทุ่งนา Minuma ที่อยู่บริเวณนั้น

ภาพสะพานต่างระดับ Minuma

ทางแยก Shinonome

ทางพิเศษหมายเลข 10 สาย Harumi ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2009 ใช้ “สีฟ้าอ่อน” เป็นสีคานสะพาน และ “สีขาว” เป็นสีเสาค้ำสะพานและราวสะพาน เพื่อให้เข้ากับทัศนียภาพชายหาดแบบเปิดโล่ง

ภาพทางแยก Shinonome

สถานีระบายอากาศ Daishi

เส้นทางที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นอุโมงค์ จำเป็นต้องมีการติดตั้งหอระบายอากาศทุกเส้นทาง หอระบายอากาศในสถานีระบายอากาศ Daishi ที่ทางแยก Daishi มีลายตารางเป็นต้นแบบในการออกแบบ โดยสีของสถานีระบายอากาศเป็น “สีเบจ” เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบและสะพานยกระดับแยก Daishi

ภาพสถานีระบายอากาศ Daishi

สถานีระบายอากาศ Honcho

หอระบายอากาศบนทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) สาย Shinjuku เป็นตึกทรงหกเหลี่ยม ผนังด้านนอกออกแบบให้เป็นโครงแนวเฉียง ทำให้เกิดแสงและเงาที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล ช่วยลดความรู้สึกหนักหน่วงลงได้

ภาพสถานีระบายอากาศ Honcho

ผนังทางแยก Ohashi

ผนังทางแยก Ohashi เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่มีขนาดเท่ากับพื้นของสนามกีฬาแห่งชาติ (ประมาณ 175ม. x 130 ม.) ที่ส่วนล่างของผนังเป็นโครงแนวเฉียง ส่วนด้านบนเป็นร่องคล้ายหน้าต่าง (ลายหน้าต่าง) ช่วยลดความรู้สึกหนักหน่วงลงได้

ภาพกำแพงทางแยกต่างระดับ Ohashi

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)