ภาพการเดินทางบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

การขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko

การใช้บริการทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งแรก

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มีระบบที่แตกต่างจากทางพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่บนทางพิเศษของเราเป็นครั้งแรกสามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจและราบรื่น เราขอแนะนำความรู้เบื้องต้น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเส้นทางก่อนเป็นอันดับแรก

เนื่องจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เป็นทางด่วนที่เชื่อมโยงกันทั้งโครงข่าย จึงมีบางกรณีที่สามารถเลือกเดินทางได้หลายเส้นทาง
การค้นหาเส้นทางตามเวลาจริงจะทำให้สะดวกต่อการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด
ในการขับขี่จริง จะมีสัญลักษณ์และป้ายบอกทางที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ป้ายบอกทางบริเวณทางแยก
สำหรับกรณีที่ใช้เส้นทางนั้นเป็นครั้งแรก หากใช้ระบบจำลองภาพการขับขี่ล่วงหน้า (Simulation) ก็จะช่วยให้อุ่นใจมากขึ้น

สามารถตรวจสอบค่าผ่านทางที่ต้องชำระได้ล่วงหน้า

ค่าผ่านทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) จะกำหนดตามระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทาง
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามประเภทรถ และวิธีชำระเงิน แม้จะวิ่งในเส้นทางเดียวกัน และอาจมีส่วนลดในบางกรณี
ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบค่าผ่านทางจากเมนูตรวจสอบเส้นทางและค่าผ่านทาง
โดยเฉพาะผู้ที่จะชำระด้วยเงินสดควรตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อการชำระเงินที่ราบรื่น ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจราจรได้ตลอดเวลา

การจราจรอาจติดขัดได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและการเกิดอุบัติเหตุ
ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มีการให้ข้อมูลการจราจรล่าสุดแบบเรียลไทม์ด้วยแผนที่แสดงสภาพการจราจรบนทางพิเศษ
โปรดใช้ข้อมูลข้างต้นในการตรวจสอบการจราจรบนเส้นทางที่วางแผนไว้

ตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างถนนและการจำกัดการใช้เส้นทาง

มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและการจำกัดการใช้เส้นทางซึ่งเป็นเหตุให้การจราจรติดขัด กรุณาตรวจสอบเส้นทางที่วางแผนไว้ก่อนขับขี่
* การก่อสร้างและการจำกัดการใช้เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎในการขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ที่ประเทศญี่ปุ่น มีกฎจราจรที่ต้องปฏิบัติเมื่อขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบกฎพื้นฐานดังต่อไปนี้ ก่อนใช้บริการทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่

ในการขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่น คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ได้รับการยอมรับ
และต้องพกติดตัวตลอดเวลาที่ขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นมี 3 ประเภทดังนี้

  1. 1. ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
  2. 2. ใบอนุญาตขับขี่สากล (มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น)
  3. 3. ใบอนุญาตขับขี่ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและออกโดยประเทศ/ภูมิภาคที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ (มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น)
ห้ามขับขี่หลังจากดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาบางชนิด

การขับขี่หลังจากดื่มแอลกอฮอล์และทานยาซึ่งมีฤทธิ์กดประสาท ร่างกาย หรือทำให้รู้สึกชาอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง จึงมีบทลงโทษอย่างหนัก

การขับขี่หลังดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือใช้ยาต้องห้ามบางประเภท
ห้ามขับขี่หลังดื่มเครื่องดื่มมึนเมา รับประทานยาที่ผิดกฎหมาย หรือยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนโดยเด็ดขาด
คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางโดยรถยนต์ หากฝ่าฝืนกฎบนทางพิเศษจะมีบทลงโทษ

คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
ใช้เบาะนั่งเด็กสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

เมื่อมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ โดยสารมากับรถด้วย จะต้องให้เด็กนั่งเบาะนั่งสำหรับเด็ก หากขับขี่โดยไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก อาจได้รับโทษ กรุณาติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้ที่ที่นั่งด้านหลัง

กฎการเดินรถช่องทางซ้าย

กฎทั่วไปของการเดินรถที่ประเทศญี่ปุ่นคือการเดินรถช่องซ้ายมือ
กรุณาขับชิดซ้ายแม้จะมีหรือไม่มีเส้นแบ่งช่องเดินรถ อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎข้อนี้สำหรับถนนที่เดินรถทางเดียว

กฏการเดินรถช่องทางซ้าย
ให้ความสำคัญกับคนเดินเท้า

ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับคนเดินเท้ามาก่อนรถ หากคนเดินเท้ากำลังจะข้ามทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณไฟ รถจะต้องหยุดให้คนเดินเท้าข้ามก่อน

ให้ความสำคัญกับคนเดินเท้า

สิ่งที่ต้องทราบก่อนขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไม่มีสัญญาณไฟจราจร และเป็นทางพิเศษสำหรับรถที่จ่ายค่าผ่านทางเท่านั้น และเนื่องจากถูกสร้างในพื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นโดยใช้พื้นที่สาธารณะ ดังนั้นในเชิงโครงสร้างจึงมีโค้งจำนวนมาก ในด้านการเคลื่อนตัวของการจราจรก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากทางด่วนอื่น ๆ เรามีการจัดการในแบบที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ลูกค้าใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย

ความเร็วต่ำสุด/ความเร็วสูงสุด

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไม่มีกำหนดความเร็วขั้นต่ำ ซึ่งแตกต่างจากทางหลวงอื่น ๆ แต่มีกำหนดความเร็วสูงสุดที่ 60 กม./ชม. อย่างไรก็ตามในบางช่วงของเส้นทางสามารถขับด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. ได้

ความเร็วต่ำสุด/ความเร็วสูงสุด
ประเภทของช่องทางจราจร

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไม่ได้กำหนดประเภทช่องทางจราจรเหมือนทางพิเศษอื่น ๆ เช่น ช่องสำหรับรถวิ่งช้า ช่องสำหรับแซง เป็นต้น สามารถวิ่งในช่องที่เหมาะสมได้เลย อย่างไรก็ตาม โปรดพึงระวังว่ามีบางจุดที่ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนช่องทางจราจร

ประเภทของช่องทางจราจร
ห้ามหยุดหรือจอดรถ

ห้ามหยุดหรือจอดรถ ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

  1. 1. การหยุดชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
  2. 2. การหยุดหรือจอดรถในจุดพักรถ
  3. 3. การหยุดเพื่อจ่ายค่าผ่านทาง
  4. 4. จำเป็นต้องหยุดหรือจอดบนไหล่ทางเนื่องจากรถเกิดความขัดข้อง ทั้งนี้ การขับรถบนไหล่ทางเป็นสิ่งต้องห้าม
ห้ามหยุดหรือจอดรถ
รถมีปัญหา/อุบัติเหตุ/แผ่นดินไหว

จะทำอย่างไรหากรถมีปัญหาในขณะขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ? เกิดอุบัติเหตุ? หรือเกิดแผ่นดินไหว? การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการขับขี่เป็นสิ่งดีที่สุด แต่บางครั้งก็อยู่เหนือการควบคุมของผู้ขับขี่ สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงวิธีปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์เหล่านั้น ⇒ ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

ป้ายบนทางพิเศษ Shutoko - 1. ป้ายบอกเส้นทาง

ป้ายสีเขียวบอกข้อมูลทางเข้า ทางออก และจุดให้บริการบนท้องถนน เป็นต้น

สัญลักษณ์บอกทางเข้า

สัญลักษณ์บอกทางเข้า

แสดงระยะทางก่อนถึงทางเข้าทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) บนจุดสำคัญของถนนทั่วไป โดยให้ข้อมูลผู้ขับขี่เกี่ยวกับ “ชื่อทางเข้า/หมายเลขทางเข้า” พร้อมทั้งทิศทางหลักที่สามารถไปได้จากทางเข้านั้น ๆ ด้วยชื่อสถานที่และหมายเลขเส้นทางที่เข้าใจง่าย

สัญลักษณ์ทางเข้า

สัญลักษณ์ทางเข้า

แสดงที่ตำแหน่งทางเข้าทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) โดยให้ข้อมูลผู้ขับขี่เกี่ยวกับ “ชื่อทางเข้า/หมายเลขทางเข้า” และ ทิศทางหลัก ๆ ที่สามารถไปได้จากทางเข้านั้น ๆ ด้วยชื่อสถานที่และหมายเลขเส้นทางที่เข้าใจง่าย

สัญลักษณ์บอกทางแยกข้างหน้า

สัญลักษณ์บอกทางแยกข้างหน้า

บอกทิศทางของทางแยกต่างระดับด้วยสัญลักษณ์ลูกศร แสดงหมายเลขเส้นทางและชื่อสถานที่ ด้วยชื่อสถานที่ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับทิศทางของลูกศร

สัญลักษณ์ทางแยก

สัญลักษณ์ทางแยก

แสดงที่ตำแหน่งทางแยกต่างระดับบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เพื่อเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ขับขี่

สัญลักษณ์ทางออกข้างหน้า

สัญลักษณ์ทางออกข้างหน้า

แสดงบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เพื่อแจ้งเตือนทางออกที่ใกล้จะถึงล่วงหน้า (โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ 3 จุด ก่อนถึงทางออก)

สัญลักษณ์ทางออก

สัญลักษณ์ทางออก

แสดงบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เพื่อเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ขับขี่ (โดยทั่วไปจะแสดงชื่อทางออกถัดไป ชื่อสายทางที่เชื่อมต่อ หรือทิศทางของทางแยกถัดไปร่วมด้วย)

ป้ายบนทางพิเศษ Shutoko - 2. สัญลักษณ์แสดงพื้นที่การจราจรแออัด

ก่อนถึงทางแยกต่างระดับที่มีหลายสายทางให้เลือก จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลสภาพการจราจรที่สามารถเข้าใจได้ง่ายติดตั้งไว้

ภาพสัญลักษณ์แสดงพื้นที่การจราจรแออัด ภาพการแสดงป้ายข้อมูล
ป้ายบนทางพิเศษ Shutoko - 3. ป้ายแสดงข้อมูลถนน

แสดงรายละเอียด เช่น สถานะช่องทางเข้า (การเปิด/ปิดช่องทาง) บอกเวลาในการเดินทางไปยังจุดสำคัญหากใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) และสภาพการจราจร

ภาพป้ายแสดงข้อมูลถนน ภาพการแสดงป้ายข้อมูล
ป้ายบนทางพิเศษ Shutoko - 4. ป้ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แสดงทั้งข้อมูลการจราจรและแนวโน้มการจราจรด้วยสัญลักษณ์

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางเข้า)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางเข้า)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษรซึ่งติดตั้งไว้บริเวณก่อนถึงจุดทางเข้า แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบเกี่ยวกับสถานะการปิดจุดทางเข้าและข้อมูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางแยกต่างระดับ)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางแยกต่างระดับ)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษรที่ติดตั้งก่อนถึงทางแยกต่างระดับ แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบด้วยข้อความเกี่ยวกับข้อมูลการจราจร เช่น ความหนาแน่นของการจราจรบนเส้นทางหลังผ่านทางแยก และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เป็นต้น รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย ฯลฯ

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางออก)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (ที่จุดทางออก)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษรที่ติดตั้งก่อนถึงทางออก แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบด้วยข้อความเกี่ยวกับข้อมูลการจราจร เช่น ความหนาแน่นของการจราจรในเส้นทางข้างหน้า และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เป็นต้น รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย ฯลฯ

ป้ายแจ้งเตือนก่อนเข้าอุโมงค์

ป้ายแจ้งเตือนก่อนเข้าอุโมงค์

ป้ายแจ้งเตือนก่อนเข้าอุโมงค์ที่ติดตั้งก่อนถึงจุดทางเข้าอุโมงค์ แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลิงไหม้และอุบัติเหตุภายในอุโมงค์

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (พร้อมสัญลักษณ์)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษร (พร้อมสัญลักษณ์)

ป้ายแสดงข้อมูลตัวอักษรภายในอุโมงค์ Yamate แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบตำแหน่งที่รถของตนกำลังวิ่ง และขอบเขตบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ อาจมีกรณีที่ไม่แสดงข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ป้ายบนทางพิเศษ Shutoko - 5. ป้ายแสดงเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง

บางจุดบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) หรือใกล้ทางเข้าจะมีการติดตั้ง "ป้ายแสดงเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง" ไว้ 3 ประเภทซึ่งจะแสดง "เวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางไปสถานที่หลัก" เพื่อช่วยในการเลือกเส้นทาง

ประเภทการเปรียบเทียบเส้นทาง

ประเภทการเปรียบเทียบเส้นทาง

แสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยเปรียบเทียบเส้นทางจากจุดที่มีการติดตั้งป้ายไปจนถึงจุดสำคัญที่มีการใช้งาน (ผ่านทาง) บ่อย

ประเภทจุดสำคัญ

ประเภทจุดสำคัญ

เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดที่มีการติดตั้งป้ายไปจนถึงทางออก หรือทางแยกต่างระดับที่มีการใช้งานบ่อย

ประเภทการเปรียบเทียบกับถนนทั่วไป

ประเภทการเปรียบเทียบกับถนนทั่วไป

แสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดสำคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) กับกรณีที่ใช้ถนนทั่วไป

การใช้ไฟฉุกเฉินกรณีพิเศษ

อาจมีกรณีที่รถคันหน้าเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมกันขณะที่กำลังขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
การเปิดไฟในลักษณะนี้คือการให้สัญญาณกับรถคันหลังว่ากำลังเกิดการจราจรติดขัด เนื่องจากการชะลอความเร็วบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มักจะใช้วิธีการลดเกียร์ลงเท่านั้น จึงทำให้ไฟเบรกไม่ติด และเป็นการยากที่รถคันหลังจะทราบว่ารถคันหน้ากำลังชะลอตัว
การเปิดไฟฉุกเฉินเป็นการแจ้งให้รถคันหลังทราบว่ากำลังเกิดการจราจรติดขัด และชะลอรถได้เร็วขึ้น