ภาพสารจากประธาน

สารจากท่านประธาน

ภาพประธานบริษัท Nobuhiro Maeda
  • ประธานบริษัท
  • Nobuhiro Maeda
  • 前田 信弘

พวกเรา บริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ จำกัด (Metropolitan Expressway Co., Ltd) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา และงานบริหารจัดการเครือข่ายถนนสายหลักและระบบทางพิเศษในเขต Tokyo และปริมณฑล ภารกิจของเราคือการนำเอาความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับใช้ เพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา และดำเนินการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

เพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจและเดินทางบนทางพิเศษ Shutoko ได้อย่าง ปลอดภัย บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่าง
สม่ำเสมอ รวมไปถึง ดำเนินการโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่และโครงการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคงทนในการใช้งานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายโครงข่ายสายทางพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงทางพิเศษสาย Shin-Omiya Ageo และส่งเสริมมาตรการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเพื่อสร้างสังคมปราศจากคาร์บอน บริษัทฯ มุ่งให้บริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยริเริ่มโครงการเช่น แผนการสร้างพื้นที่ใต้ดินบริเวณ Nihonbashi การให้บริการ ETC และระบบค่าบริการแบบใหม่ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และคืนกำไรสู่สังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากบริการทางพิเศษ เช่น บริการที่จอดรถ บริการจุดพักรถ บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม เป็นต้น

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการให้บริการทางพิเศษเพื่อเชื่อมโยง ผู้คน ชุมชน และวิถีชีวิต ในเขตมหานครโตเกียว และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่งและสะดวกสบาย ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

พันธกิจองค์กร

พันธกิจหลัก

เชื่อมโยง ผู้คน ชุมชน และวิถีชีวิต ภายในเขตมหานครโตเกียวและปริมณฑล ผ่านการให้บริการเครือข่ายทางพิเศษที่มีความปลอดภัยและราบรื่น ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่งและสะดวกสบาย

พันธกิจองค์กร

คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายซึ่งประกันความพึงพอใจของลูกค้า

การอยู่ร่วมกับสังคมชุมชน

มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและส่งเสริมพัฒนาสังคมพร้อมกันไปกับสมาชิกในสังคมชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สมาชิกในสังคมชุมชน และนักลงทุน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและมีความโปร่งใส

องค์กรที่มั่นคง

จัดการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง รวมทั้งการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างมั่นใจ

สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่และมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จ