ไอคอนการออกแบบและการจัดการการก่อสร้าง

การออกแบบและการบริหารงานก่อสร้าง

Metropolitan Expressway (Shutoko) ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง เช่น อุโมงค์ยาวขนาดใหญ่และสะพานขนาดใหญ่ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

อุโมงค์ยาวขนาดใหญ่ในเมือง

อุโมงค์ Yamate

อุโมงค์ Yamate เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ตั้งอยู่ระหว่างทางพิเศษสาย Ikebukuro และทางพิเศษสาย Oi ซึ่งเป็นทางพิเศษวงแหวน มีความยาวรวมประมาณ 18 กม. ซึ่งยาวเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นและเป็นอันดับสองของโลก

แผนที่ของอุโมงค์ Yamate
ภาพภายในอุโมงค์ Yamate ภาพภายในอุโมงค์ Yamate

มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ เช่น การก่อสร้างด้วยวิธีการใช้โล่อุโมงค์ (tunneling shield) ขนาดใหญ่ และวิธีการขุดแบบไม่เปิดหน้าดิน (non open cut) ในการสร้างอุโมงค์ Yamate

วิธีเจาะด้วยโล่อุโมงค์ขนาดใหญ่

วิธีโล่อุโมงค์ขนาดใหญ่ (Large tunneling shield method)

วิธีโล่อุโมงค์ขนาดใหญ่เป็นวิธีหลักที่ใช้ในการสร้างอุโมงค์ Yamate เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนที่มีอยู่เดิม รวมถึงลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณรอบ ๆ ระหว่างการก่อสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโล่อุโมงค์มีขนาด 11.2 ถึง 13.0 เมตร

ภาพวิธีการก่อสร้างแบบไม่เปิดหน้าดิน ภาพวิธีการก่อสร้างแบบไม่เปิดหน้าดิน

วิธีการขุดแบบไม่เปิดหน้าดิน (Non open cut method)

การประยุกต์ใช้วิธีการขุดแบบไม่เปิดหน้าดินเพื่อขยายโล่อุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับทางลาดหลังจากติดตั้งโล่อุโมงค์แล้วสามารถช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรบนพื้นดินและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใต้ดินได้

สะพานขนาดใหญ่

สะพานแขวน

Rainbow Bridge

Rainbow Bridge

Rainbow Bridge เป็นสะพานแขวนสองชั้นที่พาดผ่านช่องทางเดินเรือแรกของท่าเรือ Tokyo ชั้นบนของสะพานคือทางพิเศษหมายเลข 11 สาย Daiba และชั้นล่างเป็น Rainbow Promenade ซึ่งเป็นทางสำหรับเดินเล่น และรถไฟโมโนเรล Yurikamome ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนใหม่

ประเภทโครงสร้าง: สะพานแขวน
ความยาว: 798 ม. (ความยาวช่วงกลางของสะพาน 570 ม.)
ความสูงของอาคาร (จากระดับน้ำทะเล): 126 ม.
วันเปิดให้บริการ: สิงหาคม ปี ค.ศ. 1993

สะพานขึง

Yokohama Bay Bridge

Yokohama Bay Bridge

Yokohama Bay Bridge มีสองชั้นและพาดผ่านช่องทางเดินเรือระหว่างประเทศ Yokohama ชั้นบนคือทางพิเศษ Bay Shore และชั้นล่างคือทางพิเศษหมายเลข 357

ประเภทโครงสร้าง: สะพานขึง (สะพานขึงเคเบิลระนาบคู่)
ความยาว: 860 ม. (ความยาวช่วงกลางของสะพาน 460 ม.)
ความสูงของหอคอย (จากระดับน้ำทะเล): 175 ม.
วันเปิดให้บริการ: เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1989

Tsurumi Tsubasa Bridge

Tsurumi Tsubasa Bridge

Tsurumi Tsubasa Bridge เป็นสะพานที่ข้ามช่องทางเดินเรือ Tsurumi ณ เวลาที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ Tsurumi Tsubasa Bridge เป็นสะพานขึงที่มีการขึงด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเภทโครงสร้าง: สะพานขึง สะพานขึงเคเบิลระนาบเดี่ยว
ความยาว: 1,020 ม. (ความยาวช่วงกลางของสะพาน 510 ม.)
ความสูงของหอคอย (จากระดับน้ำทะเล): 183 ม.
วันเปิดให้บริการ: เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1994

สะพานประเภทอื่น

Goshikizakura-Ohashi Bridge

Goshikizakura-Ohashi Bridge

Goshikizakura-Ohashi Bridge เป็นสะพานแรกของโลกที่ใช้ระบบ Nielsen-Lohse ซึ่งมีสองชั้น สะพานนี้ข้ามแม่น้ำ Arakawa และอยู่ใกล้กับทางแยกต่างระดับ Kohoku

ประเภทโครงสร้าง: สะพานโค้ง Nielsen-Lohse
ความยาว: 142 ม.
วันเปิดให้บริการ: เดือนธันวาคม ค.ศ. 2002