ภาพการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

ไอคอนการจัดการการจราจร

การจัดการการจราจร

ระบบควบคุมการจราจรชั้นนำทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลการจราจรที่เป็นประโยชน์ (สภาพจราจร เส้นทาง เวลาเดินทาง) ตามเวลาจริงแบบนาทีต่อนาทีแก่ผู้ขับขี่เพื่อความมั่นใจในการใช้ทางพิเศษอย่างปลอดภัย ราบรื่น และสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไอคอนการลาดตระเวนบนท้องถนน

การลาดตระเวนบนท้องถนน

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี

ไอคอนระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและภัยในอุโมงค์

ระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและภัยในอุโมงค์

ระบบป้องกันภัยภายในอุโมงค์ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยป้องกันภัยในอุโมงค์ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยระบบควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น หอรับ/จ่ายพลังงาน และอุปกรณ์ระบายอากาศ การทำงานร่วมกันของทั้งสองระบบนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ไอคอนระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)

การจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางโดยไม่ต้องหยุดรถ การใช้ระบบ ETC อย่างแพร่หลายสามารถลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหนาแน่นทางการจราจรที่ลดลงยังช่วยให้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ด่านเก็บค่าผ่านทางดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนลดน้อยลง ในปีงบประมาณ 2010 อัตราการใช้งานระบบ ETC บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) อยู่ที่ประมาณ 88%

ไอคอนโครงการเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร

โครงการเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร

เราผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เช่น มาตรการป้องกันการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดเพื่อจัดการกับปัญหาความหนาแน่นของการจราจรหลาย ๆ ปัญหาบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

ไอคอนมาตรการด้านความปลอดภัยทางการจราจร

มาตรการด้านความปลอดภัยทางการจราจร

เราดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางจราจรทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางการจราจร และจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร