ภาพคู่มือการใช้ ETC

คู่มือการใช้ ETC

ETC คืออะไร

ETC ย่อมาจาก Electronic Toll Collection System ซึ่งเป็นระบบชำระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องหยุดรถที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น

ผู้ขับขี่สามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางได้อย่างราบรื่น จึงช่วยป้องกันการเกิดการจราจรติดขัด และไม่เสียเวลาในการชำระเงิน

เพื่อการสัญจรที่ราบรื่น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยการลดมลพิษทางเสียงและลดปริมาณการปล่อยไอเสีย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องหยุดรถทุกครั้งที่ชำระค่าผ่านทาง

ความไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

วิธีใช้ ETC

สิ่งที่จำเป็นในการใช้งาน ETC คือ รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) และบัตร ETC

1. ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร ETC

บัตร ETC มีวันหมดอายุ ปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดอันเนื่องมากจากการขับรถเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางโดยไม่รู้ว่าบัตร ETC หมดอายุแล้วเพิ่มขึ้น กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร ETC ทุกครั้งก่อนใช้งาน

2. เสียบบัตร ETC

เสียบบัตร ETC เข้ากับอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ติดตั้งในรถให้แน่น หากเสียบบัตรไม่แน่นหรือไม่ได้เสียบเข้าไป ไม้กั้นจะไม่เปิดซึ่งอาจก่อให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตได้

3. ตรวจสอบช่องทางที่สามารถใช้ ETC

กรุณาตรวจสอบทุกครั้งว่าด่านเก็บค่าผ่านทางที่กำลังจะเข้าไปเป็นช่องทาง ETC หรือไม่ นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางได้หากสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดง แม้จะเป็นช่องทาง ETC

ช่องทางที่สามารถตรวจสอบการใช้งาน ETC ได้

4. ลดความเร็วให้เหลือไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลดความเร็วให้เหลือไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลข้างทางบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง เมื่อมีสัญลักษณ์ "↑ETC" แสดง และไม้กั้นเปิดแล้ว ให้ขับผ่านไปช้า ๆ ไม้กั้นอาจไม่เปิดหากขับเร็วเกินไป

5. รักษาระยะห่างกับรถคันอื่นให้เหมาะสม

โดยปกติไม่จำเป็นต้องหยุดรถในช่องทาง ETC แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ไม้กั้นจะไม่เปิดเนื่องจากบัตร ETC ของรถยนต์คันข้างหน้าหมดอายุ จึงควรรักษาระยะห่างกับรถคันข้างหน้าให้เหมาะสม

6. ตรวจสอบว่าคุณขับผ่านไปอย่างถูกต้อง

หากมีการแจ้งเตือน “ข้อผิดพลาด (Error)” จากอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถ หลังจากไม้กั้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางตรงทางเข้าเปิด และขับผ่านช่องทาง ETC ไปแล้ว กรุณาใช้ช่องทางเงินสดแทนช่องทาง ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางตรงทางออก และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ไม่สามารถใช้งาน ETC ที่ทางเข้าได้”

การใช้งาน

เกี่ยวกับค่าผ่านทาง

・ค่าผ่านทางแตกต่างกันตามประเภทรถและระยะทางที่ใช้งาน กรุณาดูรายละเอียดที่นี่
・จุดที่มีการแจ้งค่าผ่านทางอยู่ที่ "ทางออก" (การแจ้งค่าผ่านทางใช้ได้กับ "อุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) แบบใช้เสียงนำทางที่ติดตั้งในรถยนต์" เท่านั้น)

ตัวอย่าง: สำหรับทางเข้าที่มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
ตัวอย่าง: สำหรับทางเข้าที่มีด่านเก็บค่าผ่านทาง

ข้อควรระวังเมื่อใช้ ETC

 • หากการสื่อสารแบบไร้สายของ ETC ไม่ทำงานเนื่องจากไม่ได้เสียบบัตรที่จุดทางเข้าหรือทางออกซึ่งไม่มีด่านเก็บค่าผ่านทาง โปรดทราบว่าค่าผ่านทางอาจสูงกว่าที่ใช้จริง
 • หากไม่ได้ใช้บัตรใบเดิมจากจุดทางเข้าถึงจุดทางออก โปรดทราบว่าค่าผ่านทางอาจสูงกว่าที่ใช้จริง
 • ตัวอย่างของค่าผ่านทางที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการสื่อสารแบบไร้สายของ ETC ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  ใน "ตัวอย่างของการผ่านทางจากทางเข้าที่มีด่านเก็บค่าผ่านทาง" หากการสื่อสารแบบไร้สายของ ETC ที่ทางออกไม่ทำงาน ค่าผ่านทาง 300 เยนจะเพิ่มเป็น 1,950 เยน เนื่องจากไม่มีการบันทึกการออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  ใน "ตัวอย่างของการผ่านทางจากทางเข้าที่ไม่มีด่านเก็บค่าผ่านทาง" หากการสื่อสารแบบไร้สายของ ETC ไม่ทำงานที่ทางเข้า ค่าผ่านทาง 360 เยนจะเพิ่มเป็น 530 เยน เนื่องจากไม่มีการบันทึกการเข้ามาในทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
 • คุณอาจไม่ได้รับส่วนลดบางรายการ เช่น ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม หากเสารับสัญญาณ ETC บนสายทางไม่สามารถรับสัญญาณจากเครื่อง OBU (On-Board Unit) ได้ กรุณาตรวจสอบตำแหน่งเสารับสัญญาณ ETC ที่นี่ “ตรวจสอบเส้นทาง - แผนภาพแสดงตำแหน่งเสารับสัญญาณ” (PDF/770KB)
 • กรุณาตรวจสอบการวิ่งเชื่อมต่อสำหรับการใช้ทางพิเศษ Tokyo (D8)

กรณีไม่มีอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ในรถยนต์หรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้ (กรณีที่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการใช้ ETC)

 • กรณีไม่มีอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ในรถยนต์ หรือจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการใช้งาน กรุณายื่นบัตร ETC ของคุณแก่เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางที่ "ช่องทาง ETC/เงินสด" หรือ "ช่องทางเงินสด" อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะใช้ค่าผ่านทางในอัตราเดียวกับกรณีชำระด้วยเงินสด
 • สำหรับวิธีผ่านทางในกรณีข้างต้น กรุณาดูรายละเอียดที่หัวข้อ "สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด" นอกจากนี้ ให้ใช้ “ใบเสร็จรับเงิน” ในคำแนะนำนี้เป็น “เอกสารรับรองการใช้งาน”

บริการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ETC

"บริการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ETC" สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายด้วยการตรวจสอบผ่านหน้าจออินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแค่รายละเอียดการใช้งานทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานทางด่วนที่ดำเนินงานโดยบริษัท เช่น East/Central/West Nippon Expressway Company Limited และ Hanshin Expressway Co., Ltd. นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์เอกสารรับรองการใช้งานได้อีกด้วย

 • ประวัติการผ่านทางจะได้รับการบันทึกภายใน 4 -5 ชั่วโมงหลังใช้งาน (หลังผ่านทางออก)
 • ตารางเวลาการผ่านทางที่แสดงในประวัติการผ่านทางคือเวลาที่ผ่านทางเข้า
 • หากการสื่อสารแบบไร้สายของ ETC ไม่ทำงาน ประวัติการผ่านทางจะได้รับการบันทึกในบริการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ETC ล่าช้า อาจเป็นในวันถัดไปหรือนานกว่านั้น

  Shutoko Customer Center (03-6667-5855 ตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุด)

เครื่องพิมพ์ประวัติการใช้งาน ETC

"เครื่องพิมพ์ประวัติการใช้งาน ETC" ติดตั้งในบริเวณจุดพักรถบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เครื่องพิมพ์นี้สามารถพิมพ์ข้อมูลการผ่านทางที่บันทึกในบัตร ETC ของผู้ขับขี่ เพื่อเป็นเอกสารรับรองการใช้งาน

 • ผู้ขับขี่สามารถพิมพ์เอกสารรับรองการใช้งานได้ทันทีหลังการใช้งานทางพิเศษ (หลังผ่านทางออก) แต่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารรับรองการใช้งานได้ก่อนออกจากทางออก
เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ประวัติการใช้งาน ETC

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้

กรณีเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางโดยไม่ได้เสียบบัตร ETC

กรุณาเข้า "ช่องทางเงินสด" หรือ "ช่องทาง ETC/เงินสด" หยุดรถด้านหน้าไม้กั้น แจ้งความประสงค์ผ่านทางด้วย ETC แล้วยื่นบัตร ETC ให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทาง จากนั้นเสียบบัตร ETC ที่ได้รับคืนเข้ากับอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์ แล้วเดินทางต่อไปยังทางออก

 • * ที่จุดที่มีเสารับสัญญาณ ETC ด้านหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง จะมีเสียงเตือนดังจากอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ “การแจ้งเตือนการไม่เสียบบัตร ETC”
 • * ผู้ขับขี่ที่ใช้ ETC สำหรับรถจักรยานยนต์ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “การใช้งาน ETC สำหรับรถจักรยานยนต์”
 • * กรณีที่เสียบบัตร ETC เสมอ แต่มีบ่อยครั้งที่ไม้กั้นไม่เปิด กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์
กรณีที่เข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางโดยไม่เสียบบัตร ETC

กรณีที่ไม้กั้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางไม่เปิด

กรุณาหยุดรถด้านหน้าไม้กั้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง แจ้งความประสงค์ผ่านทางด้วย ETC และยื่นบัตร ETC แก่เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทาง จากนั้นเสียบบัตร ETC ที่ได้รับคืนเข้ากับอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์ แล้วเดินทางต่อไปยังทางออก

กรณีที่ไม้กั้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางไม่เปิด

กรณีที่เข้าผิดไปที่ “ช่องทางเงินสด”

กรุณาหยุดรถ แจ้งความประสงค์ผ่านทางด้วย ETC และยื่นบัตร ETC แก่เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทาง จากนั้นเสียบบัตร ETC ที่ได้รับคืนเข้ากับอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์ แล้วเดินทางต่อไปยังทางออก

กรณีที่เข้าช่องทางเงินสดโดยไม่ได้ตั้งใจ

กรณีที่ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เนื่องจากมีการปิดถนน แล้วกลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้ง

ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ผู้ขับขี่กลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้งหลังจากเลี่ยงทาง ให้ผู้ขับขี่เสียบบัตร ETC ใบเดียวกับที่ใช้ในการผ่านทางด้วยระบบ ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางด่านแรกเข้ากับอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ติดตั้งในรถยนต์ และเดินทางต่อไปที่ "ช่องทางสำหรับ ETC" หรือ "ช่องทาง ETC/เงินสด" และผ่านทางด้วยระบบ ETC ค่าผ่านทางจะได้รับการปรับให้เหมาะสมตามระยะทางที่ใช้งานโดยคำนวณจากระยะทางที่ใช้งานจากทางเข้าจนถึงทางออกที่ออกไปชั่วคราว และระยะทางที่ใช้งานจากทางเข้าที่กลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้งจนถึงทางออกสุดท้าย ค่าผ่านทางอาจไม่ได้รับการปรับใหม่ ขึ้นอยู่กับเส้นทางหรือเวลาที่ขับเลี่ยง

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Shutoko Customer Center (03-6667-5855 ตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุด)

ทั้งนี้ การขับเลี่ยงเส้นทางที่เกิดจากเหตุผลของผู้ขับขี่เอง จะไม่ได้รับการปรับค่าผ่านทาง

ตัวอย่าง: กรณีการใช้งานปกติ
ตัวอย่าง: สำหรับการใช้งานปกติ

จะมีการแจ้งค่าผ่านทางตามระยะทางจากทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางที่ทางเข้า A จนถึงทางออก D ที่ทางออก

ตัวอย่าง: กรณีมีการปิดถนน
ตัวอย่าง: กรณีที่มีการปิดถนน

ผู้ขับขี่ที่ใช้บัตร ETC กรุณาใช้บัตร ETC ใบเดียวกันสำหรับการใช้งานทางพิเศษก่อนจะออกสู่ถนนทั่วไป (A-B) และขณะกลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้ง (C-D) จะมีการแจ้งค่าผ่านทางแต่ละครั้งให้ทราบที่ทางออก B และ ทางออก D แต่จะมีการปรับและเรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยคำนวณจากระยะทางเรียกเก็บเงินจากระยะทาง A-B และ C-D รวมกัน

กรณีที่ค่าผ่านทาง “ไม่ได้รับการชำระ”

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางโดยลืมเสียบบัตร ETC หรือเข้าผิดช่องทางไปยัง "ช่องทางเงินสด" ทำให้ค่าผ่านทางไม่ได้รับการชำระ ให้ผู้ขับขี่ขับต่อไปยังจุดหมาย หลังจากนั้นกรุณาชำระค่าผ่านทางด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่ไม่ได้ชำระค่าผ่านทาง และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากผู้ขับขี่ จะถือว่าเป็นการผ่านทางโดยมิชอบ และจะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางและค่าปรับ โดยการใช้กล้องวงจรปิดสำหรับป้องกันการผ่านทางโดยมิชอบที่ติดตั้งในช่องทางชำระเงิน ดังนั้นกรุณาติดต่อแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

การชำระด้วยบัตร ETC

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อ 1 ถึง 6 ให้ถี่ถ้วนเท่าที่เป็นไปได้ และติดต่อ Shutoko Customer Center (03-6667-5855 ตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุด)

 • (1) ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ขับขี่
 • (2) หมายเลขบัตร ETC/วันหมดอายุ
 • (3) วันเดินทาง
 • (4) เวลาที่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง ทั้งทางเข้าและทางออก (เช่น ด่านเก็บค่าผ่านทางสำหรับขาเข้าหรือขาออก, ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก)
 • (5) ประเภทช่องทางที่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง (“ETC”, “ETC/เงินสด”, “หมายเลขช่องทางจากทางขวา” ฯลฯ)
 • (6) เลขทะเบียนรถ, ประเภทรถ, ชื่อยี่ห้อรถ, สีของรถ
 • * หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางออกได้ อาจเรียกเก็บในอัตราสูงสุด (1,950 เยนสำหรับรถยนต์ขนาดมาตรฐาน)
 • * การแจ้งชำระภายหลังที่ด่านเก็บค่าผ่านทางนั้นไม่สามารถชำระด้วยด้วยบัตร ETC ได้

การชำระด้วยวิธีอื่น เมื่อไม่มีบัตร ETC

กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายในไม่เกิน 10 วันนับจากวันที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษมหานคร โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามที่ระบุในข้อ 1 - 7 ดังต่อไปนี้
[ช่องทางการติดต่อ]
Shutoko Customer Center (โทร. 03-6667-5855 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 • 1. ชื่อผู้ขับขี่
 • 2. ที่อยู่ของผู้ขับขี่
 • 3. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่
 • 4. เลขทะเบียนรถที่ใช้ผ่านทาง
 • 5. ชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางที่ใช้ผ่าน
 • 6. วันที่และเวลาผ่านทาง
 • 7. วิธีการชำระเงิน (โอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระที่ร้านสะดวกซื้อ (รองรับการชำระผ่าน PayPay, auPAY, LINEPay, PayB))
 • *กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เอกสารการรับชำระเงิน (การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการชำระที่ร้านสะดวกซื้อ) จะถูกจัดส่งให้ท่านในภายหลัง
 • *กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มเติม
 • *กรณีชำระที่ร้านสะดวกซื้อ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 297 เยน (รวมภาษีแล้ว)
 • *กรณีชำระโดยไม่มีบัตร ETC กรุณาชำระด้วยอัตราสูงสุด ยกเว้นในบางพื้นที่

การใช้ ETC สำหรับรถจักรยานยนต์

ETC สามารถใช้กับรถจักรยานยนต์บนทางพิเศษทั่วประเทศ ข้อดีของการใช้ ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง คือ ไม่ต้องถอดถุงมือ ไม่ต้องหากระเป๋าสตางค์ และไม่เสียเวลา

วิธีใช้

 • 1. ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตร ETC และเสียบเข้ากับอุปกรณ์ให้แน่น
 • 2. ลดความเร็วให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วไปที่ "ช่องทาง ETC/เงินสด" หรือ "ช่องทางเงินสด" และขับชิดด้านซ้ายของช่องทาง
 • 3. ตรวจสอบว่าไม้กั้นเปิดแล้วจึงขับผ่านไปอย่างช้า ๆ

ข้อควรระวังเมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง

การขับตีคู่ แซงรถคันอื่น ขับคดเคี้ยว หรือขับเฉไปมาจะทำให้บัตร ETC ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้

ภาพแสดงการขับขี่แบบตีคู่ แซงรถคันอื่น ขับคดเคี้ยวไปมา หรือขับปาด

อย่าขับแซงเด็ดขาดแม้จะมีรถหยุดอยู่ภายในช่องทางของด่านเก็บค่าผ่านทางเนื่องจากการจราจรติดขัด เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

ภาพการขับแซง

รถที่ขับอยู่ด้านหน้าอาจหยุดรถด้วยสาเหตุบางประการ กรุณารักษาระยะห่างภายในช่องทางของด่านเก็บค่าผ่านทางให้เพียงพอ และค่อย ๆ ขับผ่านไปทีละคัน

ภาพการรักษาระยะห่างระหว่างคันให้พอดีในช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

อย่าขับถอยหลัง กลับรถ หรือเปลี่ยนไปช่องทางอื่นขณะอยู่ในช่องทางของด่านเก็บค่าผ่านทาง

ภาพการถอยหลัง กลับรถ หรือเปลี่ยนช่องทางจราจรขณะอยู่ในด่านเก็บค่าผ่านทาง

หากช่องทาง ETC ปิด กรุณาเปลี่ยนไปช่องทางอื่นโดยระวังรถที่ขับตามมาข้างหลัง กรุณาอย่าฝืนเปลี่ยนช่องทางโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความอันตรายเป็นอย่างมาก

ภาพช่อง ETC ที่ปิดบริการ

หากมีคำว่า “STOP” แสดงบนป้ายดิจิทัลข้างทางขณะผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง ไม้กั้นจะไม่เปิด กรุณาตรวจสอบว่าปลอดภัย แล้วออกจากช่องทาง ETC โดยหลีกเลี่ยงไม้กั้น

ภาพป้ายดิจิตัลข้างทาง

ในกรณีนี้ หลังออกจากทางพิเศษหรือจุดที่ไม่มีการห้ามจอดรถ เช่น จุดพักรถ กรุณาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วแจ้งบริษัทซึ่งบริหารจัดการช่องทาง ETC นั้น ๆ โดยเร็วที่สุดและปฏิบัติตามคำแนะนำ กรณีที่ใช้บริการทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) กรุณาติดต่อ Metropolitan Expressway (Shutoko) ETC Call Center
(03-6667-5855/ให้บริการ 7:00 น. ถึง 20:00 น., 7 วันต่อสัปดาห์/ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนน อัปเดตทุก 5 นาที/นอกเวลาทำการ ให้บริการผ่านระบบเสียงอัตโนมัติ)

ภาพรถจักรยานยนต์ที่กำลังลงจากทางพิเศษ

รถจักรยานยนต์ต้องใช้อุปกรณ์ ETC เฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์!

อุปกรณ์สำหรับรถยนต์สี่ล้อ ไม่สามารถกันน้ำ กันฝุ่น กันการสั่นสะเทือนได้ดีพอ กรุณาติดตั้งอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตระบุไว้ว่าใช้สำหรับติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ เพื่อการใช้ ETC อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ระบบและการให้บริการได้รับการจัดทำไว้เพื่อให้สามารถทำการสื่อสารแบบไร้สายได้หลังจากข้อมูล เช่น ข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียน ข้อมูลยานพาหนะได้รับการลงทะเบียนบนอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งแล้วเท่านั้น หากนำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์สี่ล้อไปใช้กับรถจักรยานยนต์ ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะแตกต่างกัน ทำให้อาจไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ เช่น บริการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน เป็นต้น

การใช้บริการ ETC อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วย "ระเบียบการใช้ระบบ ETC" หากมีการละเมิดกฎการใช้ระบบ ETC อย่างต่อเนื่อง อาจถูกจำกัดการใช้ ETC และอาจถูกดำเนินการตาม "ข้อกำหนดในการบริหารจัดการทางพิเศษ" ของแต่ละบริษัท เช่น ไม่ให้ใช้ส่วนลดต่าง ๆ ดังนั้นกรุณาใช้บริการ ETC โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

วิธีการชำระค่าบริการ ETC

การชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ ETC จะชำระผ่านบัตรเครดิต เวลาในการตัดบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตที่ผู้ขับขี่ทำสัญญาไว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับบริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่ง นอกจากนี้การออกบัตร ETC จะดำเนินการโดยบริษัทบัตรเครดิตและบริษัทที่บริหารจัดการทางพิเศษสายที่มีการเก็บค่าผ่านทาง ดังนั้นผู้ถือครองบัตร ETC จึงต้องเป็นผู้ชำระค่าผ่านทาง ไม่ใช่ผู้ถือครองอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์

เกี่ยวกับบัตร ETC

ประเภทบัตร ETC

บัตร ETC แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

 • ภาพบัตรที่ใช้กับ ETC เท่านั้น

  บัตรที่ใช้กับ ETC เท่านั้น

  คือบัตรที่สามารถใช้กับระบบ ETC เท่านั้น บัตรประเภทนี้ใช้ได้กับการชำระค่าผ่านทางแบบ ETC บนถนนสายที่มีการเก็บค่าผ่านทางเท่านั้น

 • ภาพบัตร All in one ETC

  บัตร All in one ETC

  คือบัตร ETC ที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิตทั่วไป บัตรนี้เป็นบัตรที่สามารถใช้ชำระค่าผ่านทางและชำระค่าสินค้าและบริการทั่วไปได้

ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ETC

ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ETC จะแตกต่างกันตามประเภทของบัตรเครดิต (Basic, Gold เป็นต้น) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกบัตร ETC

ผู้สมัครบัตรจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการสมัครบัตร ETC

บัตร ETC ทำหน้าที่เช่นเดียวกับบัตรเครดิต จึงมีการตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับบัตรเครดิต ผู้ที่ถือบัตรเครดิตอยู่แล้ว หากยื่นเอกสารการสมัครกับบริษัทเดิม ก็จะสามารถออกบัตร ETC ได้อย่างไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทบัตรเครดิต