ภาพการวางแผนและการก่อสร้าง

การวางแผนและการก่อสร้าง

ไอคอนการวางแผนสายทาง

การวางแผนสายทาง

เราให้คำปรึกษาด้านวิศกรรมเกี่ยวกับแผนงานสายทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนโดยคำนึงถึงการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้างทาง

ไอคอนการจัดการการออกแบบและการก่อสร้าง

การออกแบบและการบริหารงานก่อสร้าง

Metropolitan Expressway (Shutoko) ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง เช่น อุโมงค์ยาวและสะพานขนาดใหญ่ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ไอคอนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมข้างถนน

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมข้างทาง

เราได้เริ่มโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้าง “Eco Road (ถนนเชิงนิเวศ)” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาการจราจร ลดเสียงรบกวนและมลภาวะทางอากาศ

ไอคอนการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งใหญ่

การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งใหญ่

ริเริ่มโครงการปรับปรุงเพื่อสร้างความไว้วางใจในทางพิเศษ Shutoko ในระยะยาว