ภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องและขยายธุรกิจใหม่

Metropolitan Expressway (Shutoko) มีรายได้จากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง (ธุรกิจที่จอดรถและธุรกิจจุดพักรถ) และได้มีการขยายธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างพื้นฐานการจัดการที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวไปร่วมกับบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม จัดทำนโยบายใหม่ ๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่การใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงจุดยืนของลูกค้าเป็นหลัก

ธุรกิจที่จอดรถ

ธุรกิจที่จอดรถตามการวางผังเมือง

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการปรับปรุงธุรกิจที่จอดรถตามการวางผังเมือง 5 แห่ง (ความจุประมาณ 2,300 คัน) ในตัวเมือง ซึ่งเป็นรากฐานของการคมนาคมขนส่งในเมือง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม จัดให้มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และบริการข้อมูลสถานะการใช้งานของที่จอดรถ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าขึ้นอีกระดับ

ธุรกิจที่จอดรถใต้สะพาน

บริษัทฯ ดำเนินการและบริหารที่จอดรถใต้สะพาน (ประมาณ 5,900 คันใน 60 แห่ง) ที่จอดรถแบบชำระเงินรายชั่วโมงแห่งใหม่เปิดให้บริการในเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณทางแยก Ohashi เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมายัง Opus Meguro Ohashi ได้ใช้บริการ

*ธุรกิจที่จอดรถใต้สะพานอยู่ภายใต้การบริหารร่วมของ "Metropolitan Expressway Service Company Limited" และ "Metropolitan Expressway Association" เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ภาพการดำเนินงานในลานจอดรถที่ใช้พื้นที่ใต้สะพานข้ามทาง

ธุรกิจภายในจุดพักรถ

มีการจัดเตรียมจุดพักรถ 20 แห่ง เพื่อให้ลูกค้าใช้สามารถบริการทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ได้อย่างสะดวกสบาย และมีการพัฒนาจุดพักรถให้เป็นรูปแบบเมืองมากขึ้น โดยการจัดให้มีร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนหย่อนใจ
จุดพักรถที่ให้บริการร้านอาหาร มีการนำเสนอเมนูอาหารที่มีความโดดเด่นมากขึ้น เช่น บริการเมนูพิเศษตามฤดูกาล เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่จุดพักรถบางแห่งยังมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมัลติฟังก์ชันที่เรียกว่า "ตู้สะดวกซื้ออัติโนมัติ ASD" ที่มีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น สินค้าแช่เย็น อย่างข้าวปั้นและแซนด์วิช เป็นต้น

*ASD (Automatic Super Delice): ระบบสะดวกซื้อไร้พนักงานแบบใหม่ ที่เสริมด้านความคล่องตัวในรูปแบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาความสะดวกสบายและความสนุกในการจับจ่ายตามแบบฉบับของร้านสะดวกซื้อเอาไว้
*ธุรกิจจุดพักรถอยู่ภายใต้การบริหารงานของ "Metropolitan Expressway Service Company Limited" เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

แผนที่จุดพักรถ

ธุรกิจที่ให้คำปรึกษาด้านมาตรการแผ่นดินไหว

หลักการของกลุ่มบริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ (The Metropolitan Expressway Group)

กลุ่มบริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ (The Metropolitan Expressway Group) ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเรื่องการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร ตั้งแต่การประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหว ไปจนถึงการเสริมกำลังต้านแผ่นดินไหว

ผลงาน

เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในนาม Metropolitan Expressway Public Corporation ในปี ค.ศ. 1954
โดยเป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการสร้างสังคมให้มีความมั่งคั่ง มีประสบการณ์ด้านออกแบบการก่อสร้างกว่า 500 แบบ อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์ด้านการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารส่วนบุคคล เช่น อพาร์ทเมนต์ และอาคารสำนักงาน จากประสบการณ์ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการต้านทานแผ่นดินไหวของมหานคร Tokyo

คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทฯ ดำเนินการ “จัดทำเอกสาร” ที่จำเป็นในการขอรับเงินช่วยเหลือ หรือ “การยื่นคำร้อง/การติดตามการเบิกจ่าย” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจัดทำข้อเสนอการเสริมกำลังต้านแผ่นดินไหวหลังการประเมิน และจัดการประชุมอบรมให้แก่ สมาคมบริหารจัดการอพาร์ทเมนต์ และผู้เช่าอาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและการควบคุมการก่อสร้างสำหรับสำนักงานและจุดพักรถในเขตมหานคร Tokyo มากว่า 50 ปี และมีการใช้งานอาคารเก่าต่ออย่างเห็นคุณค่า โดยการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารแหล่านั้น และเสริมกำลังการต้านทานตามความจำเป็น

ข้อมูล First-class architect office Metropolitan Expressway

ชื่อบริษัท

First-class architect office The Metropolitan Expressway Company

ประเภทธุรกิจ

การออกแบบสถาปัตยกรรม/การประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหว/การตรวจสอบด้านกฎหมาย เป็นต้น

วันก่อตั้ง

วันที่ 5 มกราคม ปี ค.ศ. 2007 หมายเลข Tokyo Metropolitan Registration 61329

จำนวนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

สถาปนิก (ชั้นหนึ่ง 17 คน, นักออกแบบโครงสร้างชั้นหนึ่ง 2 คน, ชั้นสอง 3 คน)
สถาปนิกชำนาญการ (ชำนาญด้านการออกแบบองค์รวม)
สถาปนิก APEC
วิศวกรปฏิบัติการและจัดการอาคารชั้นหนึ่ง
ผู้ตรวจสอบประจำการในอาคารที่กำหนด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค การคมนาคม และการท่องเที่ยว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับบ้านไม้ในมหานคร Tokyo
ผู้ระบุความเสี่ยงฉุกเฉินในอาคารที่ได้รับความเสียหายทั่วประเทศ
วิศวกรและผู้ระบุระดับความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและฟื้นฟูสภาพอาคาร (The Japan Building Disaster Prevention Association)
วิศวกรก่อสร้างและประกันคุณภาพอาคารสาธารณะ
นายทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการอาคาร
นักออกแบบภายใน

องค์กรที่สังกัด

นายทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
Tokyo Association of Architectural Firms Member
(องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในส่วนงานด้านการสนับสนุนการเสริมแรงต้านทานแผ่นดินไหวของสิ่งก่อสร้างข้างถนนที่ใช้ในการขนส่งฉุกเฉินในมหานคร Tokyo)
The Japan Building Disaster Prevention Association (สำนักงานสถาปัตยกรรมที่ดำเนินการด้านการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหว และการปรับปรุงเพื่อเสริมกำลังต้านทานแผ่นดินไหว)

ผลงานด้านสถาปัตยกรรม