ไอคอนการตรวจสอบและการประเมินผล

การตรวจสอบและประเมินผล

เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิธีการประเมินความเสียหายของโครงสร้างแต่ละประเภทได้ รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินหาสาเหตุของความเสียหายและการวางแผนสำหรับการซ่อมแซมหรือการเสริมกำลัง

การตรวจตราโครงสร้างพื้นฐาน

Infra Patrol (การตรวจตราโครงสร้างพื้นฐาน)

มีการนำ “Infra Patrol (การตรวจตราโครงสร้างพื้นฐาน)” ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบตรวจสอบด้วยการบันทึกภาพวิดีโอบนรถลาดตระเวนมาใช้ เพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นถนน

งานตรวจสภาพในที่สูง

งานตรวจสภาพบนที่สูง

ตรวจสอบบริเวณที่อยู่สูงโดยตรงด้วยสายตาโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ

กล้องวงจรปิดแบบติดที่เสา

กล้องวงจรปิดแบบติดที่เสา

เราใช้กล้องวงจรปิดแบบติดที่เสาตรวจสอบความเสียหายในบริเวณที่การตรวจสอบด้วยสายตาโดยตรงทำได้ยาก

การตรวจสภาพด้วยเครื่องเคาะ

การตรวจสภาพด้วยเครื่องเคาะ

การตรวจสภาพภายในโครงสร้างที่อยู่สูงโดยการใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับตรวจเสียงสะท้อน

การตรวจสอบและประเมินผลโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล

การตรวจสอบและประเมินผลโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล

สถานะของโครงสร้างได้รับการบันทึก ตรวจสอบ และวิเคราะห์อย่างถูกต้องจากภาพดิจิทัลที่บันทึกไว้

การตรวจสภาพของปูนเกราท์

การตรวจสภาพของปูนเกราท์

การประเมินสภาพของปูนเกราท์ที่ใช้เติมบริเวณเหล็กเส้นอัดแรงตามแนวขวางของสะพานคอนกรีตอัดแรงโดยการตรวจสอบคลื่นเสียงสะท้อนจากการเคาะด้วยค้อน

การตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรด

การตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรด

เราตรวจสอบการสะสมของน้ำฝนในโครงสร้างคานรูปตัว U โดยการตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิภายในโครงสร้างด้วยกล้องอินฟราเรด แล้วดำเนินการซ่อมแซม

การทดสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก

การทดสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก

เราตรวจสอบหารอยแตกด้วยอนุภาคแม่เหล็กโดยใช้ปรากฏการณ์ "การรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก" ซึ่งเกิดจากส่วนที่มีรอยร้าว เมื่อทำให้ตัวอย่างสำหรับการทดสอบมีสภาพเสมือนแม่เหล็ก ผงแม่เหล็ก (หรือผงแม่เหล็กชนิดเรืองแสง) ของวัสดุที่มีอำนาจแม่เหล็กซึ่งกระจายอยู่บนพื้นผิวจะถูกดูดไปยังส่วนที่มีรอยร้าว จากการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราสามารถหาจุดที่เกิดรอยแตกร้าวเล็ก ๆ ได้

วิธีการใช้เสียงสะท้อน

วิธีการใช้เสียงสะท้อน

สำหรับบริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้โดยตรง เช่น ด้านในของโครงสร้าง เราจะดำเนินการตรวจสอบโดยใช้เสียงสะท้อนโดยการใช้ค้อนหรืออุปกรณ์เคาะ

ซ้าย: สร้างคลื่นเสียงสะท้อนด้วยค้อน
ขวา: บันทึกคลื่นเสียงสะท้อน

การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูงกึ่งอัตโนมัติ (SAUT) สำหรับชั้นแผ่นเหล็ก

การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูงกึ่งอัตโนมัติ (SAUT) สำหรับชั้นแผ่นเหล็ก

เมื่อตรวจพบรอยร้าวที่เกิดจากความล้าบนแผ่นเหล็กฉาก ผลการตรวจสอบจะได้รับการบันทึกด้วยคลื่นความถี่สูงกึ่งอัตโนมัติโดยการใช้อุปกรณ์เลื่อนไปบนพื้นผิวที่ทำการทดสอบ

เทคโนโลยีการตรวจสอบจากระยะไกลในการหารอยร้าวที่เกิดจากความล้า

เทคโนโลยีการตรวจสอบจากระยะไกลในการหารอยร้าวที่เกิดจากความล้า

การแพร่กระจายของรอยร้าวที่เกิดจากความล้าในโครงสร้างเหล็กสามารถตรวจสอบได้จากระยะไกลได้ในระยะยาวด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบระยะไกล