ไอคอนการลาดตระเวนบนท้องถนน

การลาดตระเวนบนท้องถนน

เส้นทางที่ Metropolitan Expressway (Shutoko) ให้บริการมีระยะทางประมาณ 320 กม. และมีปริมาณการจราจรประมาณ 1 ล้านคันต่อวัน เมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ปัญหาการจราจรในรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าขณะเดินทาง เราจึงให้ความสำคัญกับการตอบสนองที่ “ปลอดภัย” “แม่นยำ” และ “รวดเร็ว”
ปัญหาการจราจรใหญ่ ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุ รถเสีย และการร่วงหล่นของวัตถุ โดยเฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุประมาณ 31 ครั้ง รถเสีย 33 ครั้ง และทำวัตถุร่วงหล่น 73 ครั้ง ใน 1 วัน เราได้ดำเนินการควบคุมและลาดตระเวนด้วยระบบที่มีความละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะสามารถค้นพบและกำจัดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางทางการจราจรได้ตั้งแต่ในระยะแรก นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาและระบุรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี

ภาพรถลาดตระเวน

เราลาดตระเวนบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ตลอดเส้นทางด้วยรถยนต์ลาดตระเวน เมื่อมีเหตุการณ์ เช่น อุบัติเหตุทางการจราจร รถเสีย หรือมีวัตถุร่วงหล่น ฯลฯ เกิดขึ้น เราจะปิดการจราจรและใช้มาตรการที่จำเป็นโดยยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความราบรื่นในการเดินทางด้วยการประสานงานกับห้องควบคุมการจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ภาพการกั้นรถกรณีฉุกเฉิน

เราพยายามรักษาการจราจรให้มีความปลอดภัยและราบรื่นโดยการกันรถที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากอุบัติเหตุทางการจราจรหรือรถที่ชำรุดบนทางพิเศษออกไปโดยใช้ยานพาหนะชนิดพิเศษ เช่น รถบรรทุกพ่วงเอนกประสงค์ รถขนส่ง เป็นต้น

ภาพอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักบรรทุกเพลาที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

เราติดตั้งชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักบรรทุกเพลาที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบรถที่ฝ่าฝืนข้อจำกัดด้านน้ำหนักเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถนน

ซ้าย: อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักบรรทุกเพลา
ขวา: กล้อง

ภาพห้องควบคุมการจราจร

การใช้ข่าวสารและข้อมูลการจราจรบนท้องถนนที่ได้รับการประมวลผลอย่างครอบคลุมช่วยให้ห้องควบคุมการจราจรทั้งสามแห่งที่ตั้งอยู่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ให้ข้อมูลบนท้องถนนที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีรถเสีย ห้องควบคุมการจราจรสามารถสั่งการรถลาดตระเวนผ่านระบบวิทยุให้ไปสถานที่เกิดเหตุได้ในทันที ในขณะเดียวกันก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจราจรปลอดภัยและราบรื่นโดยเร็วที่สุด

ภาพจักรยานลาดตระเวน

อุโมงค์ Yamate บนทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เป็นอุโมงค์ยาวที่อยู่ในเขตเมือง จำเป็นต้องได้รับการรับมือที่รวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไฟไหม้ เราให้ความมั่นใจความปลอดภัยของลูกค้าโดยการไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแม้ในขณะที่การจราจรติดขัดด้วยทีมจักรยานยนต์ลาดตระเวน