ภาพความเป็นมาของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

ความเป็นมาของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

การแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน

วันที่ 1 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2005 บริษัท Metropolitan Expressway Public Corporation บริษัท Japan Highway Public Corporation บริษัท Hanshin Expressway Public Corporation และบริษัท Honshu-Shikoku Bridge Authority ยุติการดำเนินกิจการ และมีการจัดตั้งบริษัทการทาง 6 แห่ง ที่ก่อสร้างและบริหารจัดการทางพิเศษ รวมถึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินบนทางพิเศษและองค์กรการทางพิเศษ (The Highway Organization) เพื่อการชำระหนี้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีแผนการชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในปี 2065 ด้วยเงินค่าเช่าสินทรัพย์ทางพิเศษของบริษัททางพิเศษแต่ละบริษัท

ภาพการแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน

ภาพการแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน
ภาพการแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน