ไอคอนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

02. การให้ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษ Shutoko จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลอดสองข้างทางพิเศษสาย Yokohane ซึ่งมีเขตที่อยู่อาศัยอยู่รอบ ๆ จำนวนมาก โดยให้ส่วนลดเป็นการจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากที่มีการปล่อยฝุ่นละออง (SPM) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในปริมาณมาก เลี่ยงจากทางพิเศษสาย Yokohane ไปใช้ทางพิเศษ Bay Shore แทน
ส่วนลดดังกล่าวมอบให้กับรถยนต์ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากที่ใช้ ETC บนทางพิเศษ Bay Shore และทางพิเศษสาย Kawasaki เพื่อให้ใช้ทางพิเศษ Bay Shore และทางพิเศษสาย Kawasaki ง่ายขึ้น

ผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดคือผู้ใช้รถยนต์ขนาดใหญ่/ขนาดใหญ่มากที่ผ่านทางด้วยระบบไร้สาย ETC ด้วยบัตร ECT ใบเดียวกันที่ทางเข้าและทางออกที่ร่วมรายการ และผู้ขับขี่ที่ใช้ทางพิเศษ Bay Shore ช่วง "ทางแยกต่างระดับ Kawasaki Ukishima - ทางแยกต่างระดับ Daikoku" และทางพิเศษสาย Kawasaki ช่วง "ทางแยกต่างระดับ Kawasaki Ukishima - ทางเข้าออก Daishi" โดยไม่ผ่านทางพิเศษสาย Yokohane ช่วง "Daishi - Asada"

ภาพพื้นที่ที่มีการให้ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพอธิบายตัวอย่างการใช้ส่วนลดค่าผ่านทางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)