สถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็ว

สถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วได้รับการติดตั้งในบริเวณจุดพักรถ 8 แห่งบนทางพิเศษมหานครเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการทางพิเศษได้อย่างไร้กังวล

ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วได้ที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ ซึ่งให้บริการโดยบริษัท e-Mobility Power Co.,Inc.

เว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วที่ระงับการให้บริการ (รวมถึงข้อมูลข้อมูลสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วอื่นๆ ที่อยู่นอกทางพิเศษมหานคร
เว็บไซต์ข้อมูลแผนที่จุดให้บริการสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็ว (พร้อมข้อมูลสถานะการให้บริการของแต่ละสถานี)

สถานี/อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า

คลิกที่ภาพเพื่อแสดงแผนที่บริเวณจุดพักรถ

ลิงก์ปลายทางแสดงผลเป็นภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดการให้บริการ

เวลาให้บริการ

ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด (ยกเว้นหยุดในกรณี มีการซ่อมบำรุง)

วิธีใช้

 • สำหรับผู้ที่มีบัตรชาร์จไฟฟ้า

  บัตรที่สามารถใช้ได้

  · บัตรที่ออกโดย e-Mobility Power (eMP)
  · บัตรในเครือ Nippon Charge Service (NCS) ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

  ค่าบริการ

  ค่าบริการแตกต่างกันไปตามบัตรชาร์จไฟฟ้า กรุณาติดต่อสอบถามบริษัทผู้ออกบัตร

 • สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรชาร์จไฟฟ้า

  ค่าบริการ

  40 เยน/นาที (รวมภาษี) กรุณาลงทะเบียนใช้งานระบบการเรียกเก็บเงิน (Billing Gateway) "Eco-Q Den" เพื่อใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถอ่าน QR Code ได้

การขอความร่วมมือ

กรุณาหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่สำหรับชาร์จไฟฟ้าเป็นเวลานาน
ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการแบ่งปันการใช้
งานพื้นที่นี้

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วชำรุด กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ บริษัท MintWave Co., Ltd. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0120-112-157 (Call Center)

ข้อมูลการติดต่อข้างต้น มีระบุไว้บนสถานี/อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วเช่นกัน