ไอคอนโครงการปรับปรุงทัศนียภาพโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

03. การปรับปรุงทัศนียภาพจุดพักรถ

Metropolitan Expressway (Shutoko) ได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพในจุดพักรถไปพร้อมกับการปรับปรุง ฟังก์ชั่นการใช้งานจุดพักรถ เพื่อให้เข้ากับภูมิทัศน์เมืองได้ดียิ่งขึ้น

ทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda จุดพักรถ Heiwajima (ขาออก) (เขต Ota, Tokyo)

ปรับปรุงห้องสุขาและที่จอดรถ ให้เป็นจุดพักรถที่น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ เพิ่มความจุที่จอดรถจาก 36 คัน เป็น 39 คัน
・ พัฒนาทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าพร้อมกับปรับปรุงห้องสุขาใหม่

ภาพจุดพักรถ Heiwajima (ขาออก) ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Heiwajima (ขาออก) หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Shibuya จุดพักรถ Yoga (เขต Setagaya, Tokyo)

ปรับปรุงห้องสุขาและจุดพักรถให้น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ ปรับปรุงห้องสุขาและจุดพักผ่อน
・ จัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในห้อง

ภาพจุดพักรถ Yoga ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoga หลังปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoga ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoga หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku จุดพักรถ Yoyogi (เขต Shibuya, Tokyo)

ปรับปรุงห้องสุขาและจุดพักรถให้น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ เพิ่มความจุที่จอดรถจาก 22 คันเป็น 41 คันโดยการเปลี่ยนที่จอดรถเป็นอาคารจอดรถหลายชั้น
・ ปรับปรุงห้องสุขาและร้านค้า

ภาพจุดพักรถ Yoyogi ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoyogi หลังปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoyogi ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Yoyogi หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 6 สาย Misato จุดพักรถ Kahei (เขต Adachi, Tokyo)

ปรับปรุงห้องสุขาและจุดพักรถให้น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องสุขา
・ ปรับปรุงห้องสุขา

ภาพจุดพักรถ Kahei ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Kahei หลังปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Kahei ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Kahei หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 6 สาย Mukojima จุดพักรถ Komagata (เขต Sumida, Tokyo)

ปรับปรุงอาคารและที่จอดรถเพื่อให้เป็นจุดพักรถที่น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ เพิ่มความจุที่จอดรถจาก 6 เป็น 10 คัน
・ พัฒนาทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าไปพร้อมกับการปรับปรุงห้องสุขา

ภาพจุดพักรถ Komagata ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Komagata หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 9 สาย Fukagawa จุดพักรถ Tatsumi No.1 (เขต Koto, Tokyo)

ปรับปรุงอาคารและที่จอดรถเพื่อให้เป็นจุดพักรถที่น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ เพิ่มความจุที่จอดพักรถจาก 26 เป็น 47 คัน
・ ปรับปรุงห้องสุขา

ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 1 ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 1 หลังปรับปรุง

ทางพิเศษหมายเลข 9 สาย Fukagawa จุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 2 (เขต Koto, Tokyo)

ปรับปรุงอาคารและที่จอดรถเพื่อให้เป็นจุดพักรถที่น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น
・ เพิ่มความจุที่จอดพักรถจาก 22 เป็น 29 คัน
・ ปรับปรุงห้องสุขา

Image of the tatsumi No.2 Parking Area before improvements
Image of the tatsumi No.2 Parking Area after improvements
Image of the tatsumi No.2 Parking Area before improvements
Image of the tatsumi No.2 Parking Area after improvements

ทางพิเศษสาย Bay Shore จุดพักรถ Ichikawa (Ichikawa-shi, Chiba)

ปรับปรุงห้องสุขาและจุดพักรถให้รื่นรมย์มากขึ้น
・ ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องสุขา
・ ปรับปรุงห้องสุขา

ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 2 ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 2 หลังปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 2 ก่อนปรับปรุง
ภาพจุดพักรถ Tatsumi หมายเลข 2 หลังปรับปรุง

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)