ภาพประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์กร

ช่วงปี ค.ศ. 1960

การก่อสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ส่วนแรกเปิดให้บริการระหว่าง Kyobashi ถึง Shibaura ในปี ค.ศ. 1962
ในปี ค.ศ. 1964 มีการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างสนามบิน Haneda กับ สถานที่จัดงาน Tokyo Olympics

* ความยาวทั้งสิ้น: 71.3 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1969) ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 323,000 คัน (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1969)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 1960
 • เส้นทางเปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 1962 - 1964
  (ปี ค.ศ. 1964: Tokyo Olympics)
 • เส้นทางเปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 1965-1969
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 1960

ปี ค.ศ. 1962

วันที่ 20 ธันวาคม
ส่วนแรกที่เปิดให้บริการบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

Kyobashi – Shibaura (4.5 กม.) เปิดให้บริการ
ค่าผ่านทาง: 50 เยน (เขต Tokyo Metropolitan /รถขนาดมาตรฐาน)

ส่วนแรกบนทางพิเศษ Shutoko ที่เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1963

วันที่ 21 ธันวาคม
ทางแยกแรกบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เปิดให้บริการ

Honcho - Kyobashi (2.2 กม.)
Shibaura - Suzugamori (6.1 กม.)
Gofukubashi - ทางแยกต่างระดับ Edobashi (0.6 กม.) เปิดให้บริการ

ทางแยกแรกบนทางพิเศษ Shutoko ที่เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1964

วันที่ 2 สิงหาคม
เชื่อมต่อสนามบิน Haneda กับ สถานที่จัดงาน Tokyo Olympics

Suzugamori – Airport West (ฝั่งตะวันตกของสนามบิน Haneda) (4.8 กม.)
ทางแยกต่างระดับ Shiodome - Shinbashi (0.3 กม.)
Kandabashi - Hatsudai (9.8 กม.)
Gofukubashi - Kandabashi (0.4 กม.) เปิดให้บริการ

การเชื่อมต่อระหว่างสนามบิน Haneda กับ สถานที่จัดงาน Tokyo Olympics
วันที่ 21 กันยายน

ทางแยกต่างระดับ Miyakezaka - Kasumigaseki (1.4 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 1 ตุลาคม
Tokyo Olympics – ถนนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 9 วันก่อนพิธีเปิด

ทางแยกต่างระดับ Hamazakibashi - Shibakoen (1.4 กม.)
Shibuya - Shibuya (1.3 กม.) เปิดให้บริการ

ถนนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ Tokyo ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ก่อนพิธีเปิด 9 วัน

ปี ค.ศ. 1966

วันที่ 2 กรกฎาคม

ทางแยกต่างระดับ Kyobashi (0.1 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 21 ธันวาคม

Airport West (ฝั่งตะวันตกของสนามบิน Haneda) - Haneda (0.8 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1967

วันที่ 30 มีนาคม

ทางแยกต่างระดับ Takebashi - Nishi-kanda (1.2 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 4 กรกฎาคม
ทางพิเศษ Inner Circular (วงแหวนรอบใน) แล้วเสร็จ

Shibakoen - Kasumigaseki (3.7 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Inner Circular (วงแหวนรอบใน) เสร็จสมบูรณ์
วันที่ 2 กันยายน

ทางแยกต่างระดับ Tanimachi - Shibuya (2.7 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 30 กันยายน
ทางพิเศษหมายเลข 2 (สาย Meguro) แล้วเสร็จ

ทางแยกต่างระดับ Ichinohashi - Togoshi (5.9 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 2 (สาย Meguro) เสร็จสมบูรณ์

ปี ค.ศ. 1968

วันที่ 19 กรกฎาคม
ทางพิเศษ Kanagawa สายแรกเปิดให้บริการ ความยาวโดยรวมเกิน 50 กม.

Higashi-kanagawa - Asada (6.8 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Kanagawa สายแรก เปิดให้บริการ ความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 50 กม.
วันที่ 28 พฤศจิกายน

Asada - Haneda (6.9 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1969

วันที่ 31 พฤษภาคม
ทางพิเศษหมายเลข 1 (สาย Ueno) แล้วเสร็จ

Iriya - Honcho (3.5 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 1 (สาย Ueno) เสร็จสมบูรณ์
วันที่ 27 มิถุนายน

Nishi-kanda - Gokokuji (3.9 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 19 ธันวาคม

Gokokuji - Kita-ikebukuro (3.0 กม.) เปิดให้บริการ

ช่วงปี ค.ศ. 1970

ในปี ค.ศ. 1971 ส่วนที่วางแผนไว้เดิมประมาณ 71 กม.ได้รับการพัฒนาจนใกล้แล้วเสร็จ ทางพิเศษในรัศมีได้รับการขยายตามลำดับและเชื่อมต่อกับทางพิเศษอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษสาย Tomei และทางพิเศษสาย Chuo

* ความยาวทั้งสิ้น: 138.7 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1979)
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 704,000 คัน (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1979)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 1970
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในช่วงปีงบประมาณ 1970-1979
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในปีงบประมาณ 1969
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 1970

ปี ค.ศ. 1971

วันที่ 21 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 7 (สาย Komatsugawa) แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับถนน Keiyo

ทางแยกต่างระดับ Edobashi - Mukojima (7.9 กม.)
ทางแยกต่างระดับ Ryogoku - ส่วนเชื่อมต่อกับถนน Keiyo (10.4 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 7 (สาย Komatsugawa) เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับถนนสาย Keiyo
วันที่ 21 ธันวาคม
ทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shibuya) แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tomei

Shibuya - ส่วนเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tomei (7.9 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1972

วันที่ 7 สิงหาคม

Higashi-kanagawa - Yokohama Sta.W (2.2 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1973

วันที่ 15 กุมภาพันธ์
ทางพิเศษสาย Yaesu เสร็จสมบูรณ์
ความยาวโดยรวมเกิน 100 กม.

ทางแยกต่างระดับ Nishi-ginza - ทางแยกต่างระดับ Kandabashi (1.6 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Yaesu เสร็จสมบูรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 100 กม.
วันที่ 15 สิงหาคม

Eifuku - Takaido (2.5 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 27 ตุลาคม

Hatsudai - Eifuku (4.0 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1976

วันที่ 18 พฤษภาคม
ทางพิเศษหมายเลข 4 (สาย Shinjuku) แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Chuo

ส่วนเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Chuo (0.7 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 4 เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Chuo
วันที่ 12 สิงหาคม
อุโมงค์ท่าเรือ Tokyo เปิดให้บริการ

Oi - Rinkai-fukutoshin (2.8 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1977

วันที่ 19 สิงหาคม

Kita-ikebukuro - Takashimadaira (8.6 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1978

วันที่ 20 มกราคม
ส่วนแรกของทางพิเศษในจังหวัด Chiba เปิดให้บริการ

Shin-kiba - Urayasu (6.0 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Chiba บางส่วน เปิดให้บริการ
วันที่ 7 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 1 Kanagawa (สาย Yokohane) แล้วเสร็จ

Yokohama-koen - ทางแยกต่างระดับ Kinko (4.0 กม.)
Yokohama Sta.W - ทางเชื่อมต่อกับ Daisan
Keihin (1.8 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Kanagawa หมายเลข 1 (สาย Yokohane) เสร็จสมบูรณ์

ช่วงปี ค.ศ. 1980

ในปี ค.ศ. 1982 ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Higashi-Kanto และมีความยาวโดยรวมเกิน 150 กม. ภายหลังทางพิเศษนี้ได้เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Joban และทางพิเศษสาย Tohoku ในปี ค.ศ. 1989 จำนวนรวมของรถที่ใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มีเกิน 5,000 ล้านคัน

* ความยาวทั้งสิ้น: 217.4 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1989)
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 1,045,000 คัน (ในปีงบประมาณ 1989)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 1980
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 1980-1989
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 1979
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 1980

ปี ค.ศ. 1980

วันที่ 5 กุมภาพันธ์
ทางพิเศษหมายเลข 9 (สาย Fukagawa) แล้วเสร็จ

ทางแยกต่างระดับ Hakozaki - Shin-kiba (7.0 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 9 (สาย Fukugawa) เสร็จสมบูรณ์

ปี ค.ศ.1981

วันที่ 19 พฤษภาคม

Ariake - ทางแยกต่างระดับ Tatsumi (1.7 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1982

วันที่ 3 มีนาคม

Mukojima - Senju-shinbashi (5.2 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 27 เมษายน
ทางพิเศษในจังหวัด Chiba แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Higashi-Kanto
ความยาวโดยรวมเกิน 150 กม.

Urayasu - ส่วนที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Higashi-Kanto (6.9 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษในจังหวัด Chiba เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Higashi-Kanto ความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 150 กม.

ปี ค.ศ. 1983

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Oi - ทางแยกต่างระดับ Tokai (5.1 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน

ทางแยกต่างระดับ Horikiri - Yotsugi (1.4 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1984

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Shin-yamashita - Yokohama-koen (1.8 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 12 ธันวาคม

Rinkai Fukutoshin - Ariake (1.8 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1985

วันที่ 24 มกราคม
ทางพิเศษสายแรกในจังหวัด Saitama ทางพิเศษหมายเลข 6 (สาย Misato) แล้วเสร็จ
โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Joban

ทางแยกต่างระดับ Kosuge - ทางแยกต่างระดับ Misato (10.6 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสายแรกในจังหวัด Saitama, ทางพิเศษหมายเลข 6 (สาย Misato) เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Joban

ปี ค.ศ. 1987

วันที่ 9 กันยายน
ส่วนทิศตะวันออกของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tohoku
ความยาวโดยรวมเกิน 200 กม.

Yotsugi - ทางแยกต่างระดับ Kasai (11.2 กม.)
Senju-shinbashi - ทางแยกต่างระดับ Kawaguchi เปิดให้บริการ

ส่วนตะวันออกของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tohoku ความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 200 กม.

ปี ค.ศ. 1989

วันที่ 11 กุมภาพันธ์
ปริมาณการจราจรสะสมโดยรวมเกิน 5 พันล้านคัน
วันที่ 27 กันยายน
Yokohama Bay Bridge เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Namamugi - Shin-yamashita (8.8 กม.) เปิดให้บริการ

Yokohama Bay Bridge เปิดให้บริการ
วันที่ 16 ธันวาคม

ทางแยกต่างระดับ Oi แล้วเสร็จ เชื่อมต่อทางพิเศษหมายเลข 1 (สาย Haneda) กับทางพิเศษสาย Bay Shore

ช่วงปี ค.ศ. 1990

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เชื่อมต่อกับถนน Yokohama Yokosuka ในปี ค.ศ. 1990 เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tokyo Gaikan ในปี 1993 และสาย Tokyo-Wan Aqua ในปี 1997 Rainbow Bridge และ Tsurumi Tsubasa Bridge ก็เปิดให้บริการในช่วงนี้เช่นกัน

* ความยาวทั้งสิ้น: 263.4 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 1999)
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 1,159,000 คัน (ในปีงบประมาณ 1999)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 1990
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 1990-1999
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 1989
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 1990

ปี ค.ศ. 1990

วันที่ 20 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 3 Kanagawa (สาย Kariba) แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับถนน Yokohama-Yokosuka

ทางแยกต่างระดับ Ishikawacho - ทางเชื่อมต่อกับถนน Yokohama-Yokosuka (7.7 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 3 (สาย Kariba) เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับถนนสาย Yokohama-Yokosuka
วันที่ 27 พฤศจิกายน

Takashimadaira - Toda-minami (2.6 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1993

วันที่ 26 สิงหาคม
Rainbow Bridge เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Shibaura - ทางแยกต่างระดับ Ariake (5.0 กม.) เปิดให้บริการ

Rainbow Bridge เปิดให้บริการ
วันที่ 27 กันยายน

สนามบิน Haneda - ทางแยกต่างระดับ Tokai (4.2 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 26 ตุลาคม
ทางพิเศษหมายเลข 5 (สาย Ikebukuro) ที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tokyo Gaikan

Toda-minami - ทางแยกต่างระดับ Bijogi (2.2 กม.) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1994

วันที่ 21 ธันวาคม
Tsurumi Tsubasa Bridge เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Daikoku - สนามบิน Haneda (16.4 กม.) เปิดให้บริการ

Tsurumi Tsubasa Bridge เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1997

วันที่ 12 ธันวาคม
ทางลาด Ukishima เปิดให้บริการ
วันที่ 18 ธันวาคม
ทางแยกต่างระดับ Kawasaki-Ukishima แล้วเสร็จ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย Tokyo-Wan Aqua

ปี ค.ศ. 1998

วันที่ 18 พฤษภาคม
ทางพิเศษสาย Saitama Omiya เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Bijogi - Yono (8.0 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Saitama Omiya เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 1999

วันที่ 15 กรกฎาคม

ส่วนเชื่อมต่อกับถนน Yokohama-Yokosuka - Sugita (3.5 กม.)
Sankeien (ชั่วคราว) - Honmoku-futo (4.1 กม.) เปิดให้บริการ

ช่วงปี ค.ศ. 2000

ในปี ค.ศ. 2001 จำนวนรวมของรถที่ใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เกิน 10,000 ล้านคัน และเริ่มให้บริการ ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง 11 แห่ง และได้มีการก่อตั้ง “เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko)” ขึ้นในปี ค.ศ. 2005

* ความยาวทั้งสิ้น: 299.3 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 2009)
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 1,120,000 คัน (ในปีงบประมาณ 2009)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 2000
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 2000-2009
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 1999
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 2000

ปี ค.ศ. 2000

วันที่ 17 เมษายน
ทางลาด Shintoshin-Nishi เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 2001

วันที่ 24 มีนาคม
ปริมาณการจราจรสะสมโดยรวมเกิน 10,000 ล้านคัน
วันที่ 30 มีนาคม
เปิดให้บริการ ETC ต่อสาธารณะที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง 11 แห่ง
วันที่ 22 ตุลาคม
ทางพิเศษสาย Bay Shore ตลอดทั้งสายเปิดให้บริการ

Sugita - Sankeien (7.0 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Bay Shore เปิดให้บริการโดยสมบูรณ์

ปี ค.ศ. 2002

วันที่ 29 มีนาคม
ทางลาด Seishincho เปิดให้บริการ
วันที่ 30 เมษายน

ทางแยกต่างระดับ Kawasaki-Ukishima - Tonomachi (3.5 กม.) เปิดให้บริการ

วันที่ 25 ธันวาคม
ตอนเหนือของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) แล้วเสร็จ

ทางแยกต่างระดับ Itabashi - ทางแยกต่างระดับ Kohoku (7.1 กม.) เปิดให้บริการ

ส่วนทิศเหนือของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เสร็จสมบูรณ์

ปี ค.ศ. 2004

วันที่ 26 พฤษภาคม
ทางพิเศษสาย Saitama Shintoshin เปิดให้บริการ

Shintoshin-nishi - Shintoshin (2.3 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Saitama Shintoshin เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 2005

วันที่ 1 ตุลาคม
ก่อตั้ง “เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko)”

ปี ค.ศ. 2006

วันที่ 4 สิงหาคม
ทางพิเศษ Saitama Shintoshin แล้วเสร็จ

Shintoshin - Saitama-Minuma (3.5 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษสาย Saitama Shintoshin เสร็จสมบูรณ์

ปี ค.ศ. 2007

วันที่ 21 พฤศจิกายน
ทางลาด Yokohama-koen บนทางพิเศษหมายเลข 1 Kanagawa (สาย Yokohane) เปิดให้บริการ
วันที่ 22 ธันวาคม
ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษหมายเลข 4 (สาย Shinjuku) และทางพิเศษหมายเลข 5 (สาย Ikebukuro) เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Nishi-Shinjuku - ทางแยกต่างระดับ Kumanocho (6.7 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษหมายเลข 4 (สาย Shinjuku) และทางพิเศษหมายเลข 5 (สาย Ikebukuro) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 2008

วันที่ 25 กุมภาพันธ์
ปริมาณการจราจรของรถที่มีการติดตั้งระบบ ETC เกิน 1,000 ล้านคัน

ปี ค.ศ. 2009

วันที่ 11 กุมภาพันธ์
ทางลาด Toyosu ในเส้นทางที่ 10 (สาย Harumi) เปิดให้บริการ (1.5 กม.)
ทางลาด Toyosu บนทางพิเศษหมายเลข 10 (สาย Harumi) เปิดให้บริการ (1.5 km)
วันที่ 29 มีนาคม
ทางลาด Daishi ไปทาง Yokohama บนทางพิเศษหมายเลข 1 Kanagawa (สาย Yokohane) เปิดให้บริการ

ช่วงปี ค.ศ. 2010

ในปี ค.ศ. 2012 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางได้เปลี่ยนจากอัตราค่าผ่านทางคงที่เป็นอัตราค่าผ่านทางตามระยะทาง
ในปี ค.ศ. 2015 ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เปิดให้บริการตลอดทั้งสาย และสาย Yokohama North เปิดให้บริการต่อมา ในปี 2017 และตามมาด้วยสาย Harumi ที่เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2018 ความยาวโดยรวมของสายทางอยู่ที่ประมาณ 320 กม.

* ความยาวทั้งสิ้น: 320.1 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 2018)
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน: 1,014,000 คัน (ในปีงบประมาณ 2018)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 2010
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 2010-2019
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2009
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 2010

ปี ค.ศ. 2010

วันที่ 28 มีนาคม
ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shibuya) และทางพิเศษหมายเลข 4 (สาย Shinjuku) เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Ohashi - ทางแยกต่างระดับ Nishi-Shinjuku (4.3 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shibuya) และทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shinjuku) เปิดให้บริการ
วันที่ 20 ตุลาคม
ทางพิเศษหมายเลข 6 Kanagawa (สาย Kawasaki) เปิดให้บริการ
ความยาวโดยรวมเกิน 300 กม.

Tonomachi - ทางแยกต่างระดับ Daishi (2.0 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 6 (สาย Kawasaki) เปิดให้บริการ ความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 300 กม.

ปี ค.ศ. 2012

วันที่ 1 มกราคม
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเปลี่ยนจากอัตราคงที่เป็นอัตราค่าผ่านทางตามระยะทาง

ปี ค.ศ. 2015

วันที่ 7 มีนาคม
ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษสาย Bay Shore และทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shibuya) เปิดให้บริการ
ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เสร็จสมบูรณ์

ทางแยกต่างระดับ Oi - ทางแยกต่างระดับ Ohashi (9.4 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ระหว่างทางพิเศษสาย Bay Shore และทางพิเศษหมายเลข 3 (สาย Shibuya) เปิดให้บริการ ทำให้ภาพทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เสร็จสมบูรณ์
วันที่ 29 มีนาคม
ทางลาด Oji-minami เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 2016

วันที่ 1 เมษายน
กำหนดค่าผ่านทางตามประเภทรถ (5 ประเภท)
เปลี่ยนมาใช้อัตราค่าผ่านทางตามระยะทาง

ปี ค.ศ. 2017

วันที่ 4 มีนาคม
ทางลาด Minami-honmoku futo (ทางพิเศษสาย Bay Shore)เปิดให้บริการ
วันที่ 18 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 7 Kanagawa (สาย Yokohama North) เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Namamugi - ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Kohoku (8.2 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 7 (ทางพิเศษสาย Yokohama North) เปิดให้บริการ

ปี ค.ศ. 2018

วันที่ 10 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 10 (สาย Harumi)

Harumi - Toyosu (2.7 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 10 (สาย Harumi)

ปี ค.ศ. 2019

วันที่ 1 ธันวาคม
ทางแยกต่างระดับ Komatsugawaเปิดให้บริการ
วันที่ 19 ธันวาคม
ทางลาด Shibuya (ทางพิเศษสาย Shibuya ขาออก) เปิดให้บริการ

ช่วงปี ค.ศ. 2020

ปี ค.ศ. 2020 ทางพิเศษสาย Yokohama Northwest เปิดให้บริการ

* ความยาวทั้งสิ้น: 327.2 กม. (ณ สิ้นปีงบประมาณ 2019)

ภาพประวัติ ปี ค.ศ. 2020
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในระหว่างปีงบประมาณ 2020-2020
 • ทางพิเศษที่เปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2019
 • ทุกเส้นทางของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
  (ณ ปี ค.ศ. 2020)

ช่วงปี ค.ศ. 2020

ปี ค.ศ. 2020

วันที่27 กุมภาพันธ์
ทางลาด Baba ทางพิเศษหมายเลข 7 Kanagawa (ทางพิเศษสาย Yokohama North) เปิดให้บริการ
วันที่ 22 มีนาคม
ทางพิเศษหมายเลข 7 Kanagawa (สาย Yokohama Northwest) เปิดให้บริการ

ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Aoba - ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Kohoku (7.1 กม.) เปิดให้บริการ

ทางพิเศษหมายเลข 7 Kanagawa (สาย Yokohama Northwest) เปิดให้บริการ