ไอคอนระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและภัยในอุโมงค์

ระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและภัยในอุโมงค์

90% ของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ประกอบด้วยทางต่างระดับและอุโมงค์ จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์หลากหลายชนิดจำนวนมากไว้บนทางพิเศษ Shutoko ตลอดเส้นทาง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการขับขี่ที่ปลอดภัย ราบรื่น และสะดวกสบายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันภัยในอุโมงค์เป็นตัวจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ในแบบบูรณาการ ด้วยการสังเกตการณ์และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมบนทางพิเศษ Shutoko ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี

ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันภัยในอุโมงค์

ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกทำหน้าที่ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอรับ/จ่ายพลังงาน อุปกรณ์ระบายอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในขณะที่ระบบป้องกันภัยในอุโมงค์เป็นตัวควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยในอุโมงค์ การทำงานร่วมกันของทั้งสองระบบนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกและภัยในอุโมงค์

ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกทำหน้าที่บริหารจัดการฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เรามีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นหอรับและจ่ายพลังงานที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานอย่างเหมาะสมให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ติดตั้งบนทางพิเศษ Shutoko รวมถึงมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมโดยการสังเกตการณ์ปริมาณการจราจรและคุณภาพอากาศภายในอุโมงค์อย่างสม่ำเสมอ

ส่วนควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก
อาคารรับและจ่ายพลังงาน
หอรับและจ่ายพลังงาน
อุปกรณ์ระบายอากาศ
อุปกรณ์ระบายอากาศ

ระบบป้องกันภัยในอุโมงค์

อุบัติเหตุที่เกิดภายในอุโมงค์อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ เนื่องจากเส้นทางในการหนีถูกจำกัดด้วยผนังอุโมงค์ ด้วยเหตุนี้ Metropolitan Expressway (Shutoko) จึงได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยในอุโมงค์เพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำ เช่น การเกิดไฟไหม้ในอุโมงค์ และทำการอพยพหรือดับเพลิงอย่างรวดเร็ว ระบบนี้จะทำหน้าที่การสังเกตการณ์อุโมงค์จากห้องควบคุมส่วนกลางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยและเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่วนควบคุมของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยในอุโมงค์
ส่วนควบคุมของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยในอุโมงค์
ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุที่เกิดในอุโมงค์
ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุที่เกิดในอุโมงค์
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
ระบบป้องกันภัยในอุโมงค์
“ดวงตา” เพื่อคอยดูแลผู้ขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง (1.2.3)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เครื่องตรวจจับไฟไหม้
เครื่องตรวจจับไฟไหม้
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
“อุปกรณ์สำหรับเหตุฉุกเฉิน” ที่ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้ง่าย (4.5.6)
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ทางออกฉุกเฉิน
ทางออกฉุกเฉิน
ถังดับเพลิง หัวดับเพลิงชนิดโฟม และปุ่มกดสัญญาณเตือนไฟไหม้
ถังดับเพลิง หัวดับเพลิงโฟม และปุ่มกดสัญญาณเตือนไฟไหม้

“ระบบป้องกันภัย” แบบเฉพาะสำหรับทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

สัญญาณและเสากั้นทางเดิน
สัญญาณและรั้วกั้นทางเข้า
ทีมจักรยานยนต์และรถยนต์ลาดตระเวน
ทีมรถจักรยานยนต์และรถลาดตระเวน
ไฟกระพริบเตือนภัยที่ทางเข้าอุโมงค์
ไฟกระพริบเตือนภัยที่ทางเข้าอุโมงค์
ลำโพงของระบบกระจายเสียงสาธารณะ
ลำโพงของระบบกระจายเสียงสาธารณะ