การใช้ทางพิเศษ Tokyo (D8)

การใช้งานทางพิเศษ Tokyo (D8)

ทางพิเศษ Tokyo (D8) คืออะไร

ทางพิเศษ Tokyo (D8) เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปของทางพิเศษสาย Tokyo Kōsoku Dōro Co., Ltd. เป็นถนนที่ไม่มีค่าผ่านทางซึ่งแยกออกมาจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) การเดินทางจากทางพิเศษ Shutoko เข้าสู่ทางพิเศษ Tokyo (D8) จำเป็นจะต้องออกจากทางพิเศษ Shutoko ก่อน แต่เนื่องจากทุกปลายทางของทางพิเศษ Tokyo (D8) นั้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษ Shutoko จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางแรกเข้ากรณีที่ใช้บริการต่อเนื่องโดยไม่ได้ออกไปยังถนนทั่วไป

─แผนที่ทางพิเศษ Tokyo (D8)
แผนที่ทางพิเศษ Tokyo (D8)

การใช้ทางพิเศษ Tokyo (D8)

การใช้ทางพิเศษ Tokyo (D8) มี 2 วิธี ได้แก่

  1. 1. ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไปยังทางพิเศษ Tokyo (D8) แล้วกลับเข้าสู่ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) อีกครั้ง
  2. 2. ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไปยังถนนทั่วไปโดยใช้ทางออกของทางพิเศษ Tokyo (D8)

ต่อไปนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับกฎ "การเชื่อมต่อ" ในข้อ 1.

ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางเชื่อมต่อด้วย ETC

ผู้ขับขี่ที่ชำระค่าผ่านทางอัติโนมัติด้วย ETC สามารถผ่านทางในข้อ 1 – 4 ที่ระบุในภาพได้ อย่างไรก็ตาม กรุณาขับผ่านจุดเชื่อมต่อในข้อ 2 – 3 ภายในเวลา 10 นาที กรณีที่เกิน 10 นาที จะมีการเก็บค่าผ่านทางอีกครั้ง

แผนภาพลูกค้าที่ใช้ทางเชื่อมต่อด้วยระบบ ETC
ผู้ขับขี่ที่ชำระเงินด้วยเงินสด หรือยื่นบัตร ETC ที่ตู้เก็บค่าผ่านทางบริเวณทางเข้า

รถที่ใช้ช่องทางทั่วไปตรงตู้เก็บค่าผ่านทางขาเข้า จะไม่สามารถใช้ช่องทาง ETC ได้ในเส้นทางที่เชื่อมต่อหลังจากนั้น

แผนภาพลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดหรือยื่นบัตร ETC ตรงทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทาง