ไอคอนระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)

การจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางโดยไม่ต้องหยุดรถ การใช้ระบบ ETC อย่างแพร่หลายสามารถลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหนาแน่นของการจราจรที่ลดลงยังช่วยให้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ด่านเก็บค่าผ่านทางดีขึ้นอีกด้วย เพราะมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนลดน้อยลง ในปีงบประมาณ 2010 อัตราการใช้งานระบบ ETC บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) อยู่ที่ประมาณ 88%

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC)
ปริมาณความหนาแน่นและอัตราการใช้งานระบบ ETC (ด่านเก็บค่าผ่านทางหลัก)
ภาพปริมาณความหนาแน่นและอัตราการใช้ ETC (ด่านเก็บค่าผ่านทางหลัก)
วันที่ 23 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2002 (พฤหัสบดี) 16:00 น.
23.5.2002 (วันพฤหัส) เวลา 16:00 น.
วันที่ 24 มกราคม ปี ค.ศ. 2008 (พฤหัสบดี) 16:00 น.
24.1.2008 (วันพฤหัส) เวลา 16:00 น.