ไอคอนการซ่อมแซมและการออกแบบเพื่อดัดแปลงแก้ไข

การซ่อมแซมและการออกแบบเพื่อดัดแปลงแก้ไข

เรามีการดำเนินการงานซ่อมแซมและเสริมกำลังในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของโครงสร้างทางพิเศษ โดยมีทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง

ภาพการเสริมกำลังต้านทานแผ่นดินไหว

การเสริมกำลังต้านทานแผ่นดินไหว

มีการป้องกันการถล่มของสะพานโดยการเชื่อมคานสะพานเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือโดยการเชื่อมต่อกับตอม่อหรือเสาสะพาน นอกจากนี้ฐานรองโครงสร้างสะพานยังถูกแทนที่ด้วยฐานรองแบบใหม่ชนิดที่เป็นยางซึ่งสามารถช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวได้ เสาสะพานคอนกรีตได้รับการเสริมกำลังด้วยการหุ้มด้วยแผ่นเหล็ก และคานได้รับการเสริมกำลังด้วยการใส่วัสดุต้านทางแรงแผ่นดินไหวไว้ภายในเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหว

มาตรการในการรับมือกับความล้าของโครงสร้างเหล็ก

มาตรการในการรับมือกับความล้าของโครงสร้างเหล็ก

สำหรับโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะส่วนเสา มีการเสริมกำลังด้วยแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความล้าตรงมุมของเสาสะพาน

การเสริมกำลังแผ่นพื้นคอนกรีต

การเสริมกำลังแผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตได้รับการเสริมกำลังด้วยการติดใยคาร์บอนหรือแผ่นเส้นใยอะรามีดเพื่อรับมือปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังมานี้

คานสะพานหน้าตัดรูปกล่อง

วัสดุลาดยาง SFRC (วัสดุลาดผิวถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก)

การใช้วัสดุลาดยางแบบผสม (SFRC และ ยางมะตอย) ช่วยลดความเครียดที่เกิดจากน้ำหนักของรถและช่วยบรรเทาความล้าของชั้นแผ่นเหล็กได้ด้วย

ภาพวัสดุลาดยาง SFRC (วัสดุลาดผิวถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก)
ภาพวัสดุลาดยาง SFRC (วัสดุลาดผิวถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก)