ไอคอนการวางแผนการบำรุงรักษา

การวางแผนการบำรุงรักษา

เราให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนการบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น งานตรวจสอบ งานซ่อมแซมและการจัดการสินทรัพย์ ตามประเภทและขนาดของโครงสร้างของถนน

ผังงานบริหารจัดการสินทรัพย์
ภาพผังงานการจัดการสินทรัพย์