ภาพโครงการสายทาง

โครงการสายทาง

ไอคอนของการบำรุงรักษาถนนใหม่

การก่อสร้างเส้นทางใหม่

การดำเนินงานด้านการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่ในปัจจุบัน และที่ดำเนินการไปเมื่อไม่นานมานี้ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

ไอคอนการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ครั้งใหญ่

การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ Shutoko ครั้งใหญ่

ริเริ่มโครงการปรับปรุงเพื่อสร้างความไว้วางใจในทางพิเศษ Shutoko ในระยะยาว

ไอคอนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจหลักและการขยายธุรกิจใหม่ของ Metropolitan Expressway (Shutoko) ในระยะยาว