ภาพโครงข่ายสายทาง

โครงข่ายสายทาง

ทางพิเศษสาย Tokyo

ชื่อทางพิเศษ
พื้นที่
วันที่เปิดให้บริการ
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษ Inner Circular (วงแหวนรอบใน)
วันที่เปิดให้บริการ4 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1967
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง)
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Oi - ทางแยกต่างระดับ Kasai
วันที่เปิดให้บริการ7 มีนาคม ปี ค.ศ. 2015
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Ueno
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Edobashi - Iriya
วันที่เปิดให้บริการ31 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1969
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Hamazakibashi - Haneda
วันที่เปิดให้บริการ21 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1966
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 2 สาย Meguro
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Ichinohashi - Togoshi
วันที่เปิดให้บริการ30 กันยายน ปี ค.ศ. 1967
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Shibuya
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Tanimachi – Yoga
วันที่เปิดให้บริการ21 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1971
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Miyakezaka - Takaido
วันที่เปิดให้บริการ18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1976
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuro
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Takebashi – ทางแยกต่างระดับ Bijogi
วันที่เปิดให้บริการ26 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1993
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 6 สาย Mukojima
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Edobashi - ทางแยกต่างระดับ Horikiri
วันที่เปิดให้บริการ30 มีนาคม ปี ค.ศ. 1982
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 6 สาย Misato
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kosuge - ทางแยกต่างระดับ Misato
วันที่เปิดให้บริการ24 มกราคม ปี ค.ศ. 1985
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Komatsugawa
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Ryogoku - Yagochi
วันที่เปิดให้บริการ21 มีนาคม ปี ค.ศ. 1971
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 9 สาย Fukagawa
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Hakozaki – ทางแยกต่างระดับ Tatsumi
วันที่เปิดให้บริการ5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1980
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 10 สาย Harumi
พื้นที่Harumi - ทางแยกต่างระดับ Shinonome
วันที่เปิดให้บริการ10 มีนาคม ปี ค.ศ. 2018
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 11 สาย Daiba
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Shibaura – ทางแยกต่างระดับ Ariake
วันที่เปิดให้บริการ26 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1993
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษ Yaesu
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kandabashi – ทางแยกต่างระดับ Shiodome
วันที่เปิดให้บริการ15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1973
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษสาย Bay Shore
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kawasaki-Ukishima - ทางแยกต่างระดับ Koya
วันที่เปิดให้บริการ21 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1994
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษสาย Bay Shore
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Showajima – ทางแยกต่างระดับ Tokai
วันที่เปิดให้บริการ24 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1983

ทางพิเศษสาย Kanagawa

ชื่อทางพิเศษ
พื้นที่
วันที่เปิดให้บริการ
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Yokohane
พื้นที่Haneda – ทางแยกต่างระดับ Ishikawa - cho
วันที่เปิดให้บริการ2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1984
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 2 สาย Mitsuzawa
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kinko - Mitsuzawa
วันที่เปิดให้บริการ7 มีนาคม ปี ค.ศ. 1978
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Kariba
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Honmoku - Kariba
วันที่เปิดให้บริการ20 มีนาคม ปี ค.ศ. 1990
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Daikoku
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Namamugi – ทางแยกต่างระดับ Daikoku
วันที่เปิดให้บริการ27 กันยายน ปี ค.ศ. 1989
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 6 สาย Kawasaki
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kawasaki-Ukishima – ทางแยกต่างระดับ Daishi
วันที่เปิดให้บริการ20 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2010
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Yokohama North Line
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Namamugi - ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Kohoku
วันที่เปิดให้บริการ18 มีนาคม ปี ค.ศ. 2017
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Yokohama Northwest
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Kohoku – ทางแยกต่างระดับ Yokohama-Aoba
วันที่เปิดให้บริการ22 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Yokohama Northwest
พื้นที่Namiki - ทางแยกต่างระดับ Kawasaki-Ukishima
วันที่เปิดให้บริการ22 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2001

ทางพิเศษสาย Saitama

ชื่อทางพิเศษ
พื้นที่
วันที่เปิดให้บริการ
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษสาย Kawaguchi
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Kohoku – ทางแยกต่างระดับ Kawaguchi
วันที่เปิดให้บริการ9 กันยายน ปี ค.ศ. 1987
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษสาย Saitama Shintoshin
พื้นที่Yono - Saitama-minuma
วันที่เปิดให้บริการ4 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2006
ชื่อทางพิเศษทางพิเศษสาย Saitama Omiya
พื้นที่ทางแยกต่างระดับ Bijogi - Yono
วันที่เปิดให้บริการ18 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998