ไอคอนการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่

การก่อสร้างเส้นทางใหม่

โครงการหลักในช่วงปีที่ผ่านมา

โครงการในเขต Tokyo: อุโมงค์ Yamate ของ ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) (ทางพิเศษสาย Bay Shore - ทางพิเศษหมายเลข 3 สาย Shibuya) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2015 ทำให้ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เปิดให้บริการได้ครบสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง ซึ่งช่วยกระจายการจราจรที่กระจุกอยู่บริเวณใจกลางเมือง และลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) บริเวณใจกลางเมืองได้
นอกจากนี้ Stock Effect* จากการย่นระยะเวลาการเดินทาง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และส่งผลต่อกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างอีกด้วย (*Stock effect: ปรากฏการณ์ที่ทุนทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมา นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง)

โครงการในเขต Kanagawa: ทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Yokohama Kita (จากทางพิเศษสาย Kanagawa หมายเลข 1 สาย Yokohane ถึง Daisan Keihin) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017 ทำให้การเดินทางสู่ตอนเหนือของจังหวัด Yokohama ซึ่งมี Shin Yokohama เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนท่าเรือ Yokohama และสนามบิน Haneda สะดวกสบายขึ้น คาดว่าจะสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทาง และรักษาความแม่นยำของเวลาเดินทางได้ดีขึ้น

 • อุโมงค์ Yamate ของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เปิดให้บริการวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2015
  อุโมงค์ Yamate ของทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ปี ค.ศ. 2015
 • ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 7 สาย Yokohama North เปิดให้บริการวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017
  ทางพิเศษหมายเลข 7 สาย Yokohama North เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี ค.ศ. 2017

โครงการหลักในปัจจุบัน

โครงการในเขตมหานคร Tokyo: มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่คาดว่าการจราจรจะมีความหนาแน่น และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เช่น การขยายความกว้างของช่องทางการจราจร เพื่อยกระดับประสิทธิผลของโครงข่ายสายทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) ที่เปิดให้ใช้บริการครบทุกเส้นทาง
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง)
  ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง)
 • ทางพิเศษสาย Komatsugawa
  ทางแยกต่างระดับ Komatsugawa

โครงการในเขต Kanagawa: ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษ Yokohama Yokohama Northwest (ทางแยกต่างระดับ/ทางแยก Yokohama-Aoba ถึงทางแยกต่างระดับ Yokohama-kohoku)
นอกจากจะเป็นการบรรเทาความหนาแน่นบนถนนโดยรอบแล้ว ยังเป็นการเชื่อมทางพิเศษสาย Tomei กับ Shin-yokohama ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Yokohama และ พื้นที่ชายฝั่ง Keihin (Keihin Waterfront) ให้เข้าถึงกันด้วยทางพิเศษ เพื่อยกระดับการคมนาคมระหว่างภูมิภาคและเพิ่มความสะดวกสบายของการเดินทางภายในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการให้ทันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นที่ Tokyo ในปี 2020

 • ภาพแผนที่ทางพิเศษ Yokohama Northwest
 • ทางพิเศษ Yokohama Northwest (ทางแยกต่างระดับ/ทางแยก Yokohama Aoba (ชื่อชั่วคราว) ถึงทางแยกต่างระดับ Yokohama-kohoku)
  ทางพิเศษ Yokohama Northwest (ทางแยกต่างระดับ/ทางแยก Yokohama-Aoba ถึงทางแยกต่างระดับ Yokohama-kohoku)

โครงการในเขต Saitama: เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนแบบเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 17 (ถนน Shin-Omiya Ageo (Yono ถึง Ageominami)) ซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางพิเศษ Shutoko ในปัจจุบัน ในเดือนเมษายน ปี 2017 เพื่อยกระดับการคมนาคมจากใจกลางมหานคร Tokyo ถึงเขต Saitama Chuo และเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการเดินทางบนถนนสายเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 17 Shin-Omiya ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยว คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด

 • ภาพโครงการถนนแบบเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 17