ภาพข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

เหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Shutoko

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หากเกิดเหตุการณ์ เช่น รถเสีย อุบัติเหตุ หรือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นขณะขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)
ความตื่นตระหนกและพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวอาจก่อให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อนตามมา ดังนั้นผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

อันดับแรก ยืนยันความปลอดภัย

หากไม่สามารถเคลื่อนที่บนเส้นทางได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุรถขัดข้อง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย

 1. 1. เปิดไฟฉุกเฉิน
 2. 2. เตือนรถด้านหลัง โดยวางป้ายหยุดสามเหลี่ยมเพื่อเป็นสัญญาณให้รถที่มาทีหลังทราบ
 3. 3. อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไปยังศูนย์ควบคุมการจราจร (อย่าซ่อมด้วยตนเอง จนกว่ารถของเจ้าหน้าที่จะมาถึง)

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์ต่อไปนี้!

 • · ระหว่างซ่อมยางรั่ว หรือตรวจสอบและจัดเรียงสิ่งของที่บรรทุกบนไหล่ทาง
 • · เมื่ออพยพออกมานอกรถและอยู่ระหว่างรอรถของเจ้าหน้าที่ดูแลอุบัติเหตุ
 • · ระหว่างพูดคุยกับคู่กรณีบนถนนในเหตุการณ์อุบัติเหตุ
 • · เมื่อเดินบนถนนหรือข้ามถนนไปใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุการณ์
อันดับต่อไป แจ้งเหตุ

โปรดแจ้งเหตุเพื่อให้เราทราบถึงสถานการณ์บนถนน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายซ้ำซ้อน

แจ้งเหตุจากโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) มีโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งไว้ทุก 500 ม. (ทุก 100 ม. ในอุโมงค์)
สามารถติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

ภาพป้ายโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด้วยบริการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนจากโทรศัพท์มือถือ

กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่ใกล้เคียง หรือไม่สามารถลงจากรถได้ สามารถโทรแจ้งเหตุจากโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน

กรณีฉุกเฉินโทร #9910

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อโทรแจ้งเหตุ

 • · อุบัติเหตุ
  สถานที่เกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บหรือไม่ รายละเอียดเหตุการณ์ ชื่อ/ประเภทรถ ทะเบียนรถ จุดที่รถจอดอยู่
 • · เหตุรถขัดข้อง
  สถานที่เกิดเหตุ อาการขัดข้อง ชื่อ/ประเภทรถ ทะเบียนรถ จุดที่รถจอดอยู่
 • · วัตถุร่วงหล่นบนถนน
  สถานที่เกิดเหตุ ประเภทวัตถุที่หล่น ช่องเดินรถที่วัตถุหล่นอยู่
วัตถุที่ร่วงหล่นบนถนน
วัตถุที่ร่วงหล่นถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของเจ้าของวัตถุจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อความเสียหายที่เกิดจากวัตถุที่ร่วงหล่น

โปรดแจ้งเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุร่วงหล่นบนถนนโดยโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือบริการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน (โทรฟรี กด #9910) และโปรดแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจ (ตำรวจทางหลวง) ว่าเป็นอุบัติเหตุ

Checklist! เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุร่วงหล่นก่อนการขับขี่

 • ยึดสิ่งของที่บรรทุกให้แน่น!
  คุณอาจถูกขอให้หยุดและบรรทุกสิ่งของใหม่ที่ตู้เก็บค่าผ่านทางเมื่อวัตถุมีความเสี่ยงต่อการร่วงหล่น
 • คลุมสิ่งของที่บรรทุกด้วยผ้าคลุมเพื่อไม่ให้ร่วงหล่น! และอย่าลืมยึดผ้าคลุมให้แน่น! ตรวจสอบและยึดสิ่งของที่บรรทุกให้แน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะลมแรง
 • ตรวจสอบวัตถุขนาดเล็กในที่เก็บสัมภาระแม้ว่าจะไม่มีสิ่งของบรรทุก!

ในระหว่างการขับขี่!
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนการขับขี่เพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากวัตถุร่วงหล่น!

 • รักษาความเร็วตามที่กำหนด ไม่ขับเร็วจนเกินไป!
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และอย่าละสายตาของคุณจากถนนขณะขับขี่!

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการร่วงหล่นของวัตถุ

มาตรการเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

แผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ควรจำให้ขึ้นใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว หากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขณะกำลังขับขี่ รถยนต์อาจส่ายไปมารุนแรงและรู้สึกไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยรถได้ เช่นเดียวกับเมื่อรถยางแตก

หากรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเมื่อขับขี่
 • 1. หากรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเมื่อขับขี่บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ค่อย ๆ ชะลอความเร็วเพื่อหยุดรถโดยไม่เบรกกะทันหัน
 • 2. เมื่อจะทำการจอดรถ ให้ขับไปจอดทางฝั่งซ้าย (หากไม่สามารถจอดรถฝั่งซ้ายได้ให้จอดฝั่งขวา) เว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เพื่อให้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถดับเพลิงผ่านทางได้
ภาพป้ายแสดงข้อมูลเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 • *เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (ความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป) ในเขตความดูแลของ Metropolitan Expressway (Shutoko) ทางเข้าทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) จะถูกปิดไม่ให้รถผ่าน และเพื่อความปลอดภัย จะมีการตรวจสอบฉุกเฉินทันที ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
เมื่อต้องจอดรถ
1
ขับชิดทางซ้ายของถนน (หากไม่สามารถจอดรถฝั่งซ้ายได้ให้จอดฝั่งขวา) แล้วดับเครื่องยนต์

ขับไปจอดชิดทางซ้ายของถนน (หากไม่สามารถจอดรถฝั่งซ้ายได้ให้จอดฝั่งขวา) แล้วดับเครื่องยนต์

2
เปิดวิทยุเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สถานการณ์ภัยพิบัติ และการจราจรบนท้องถนน

เปิดวิทยุเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สถานการณ์ภัยพิบัติ และการจราจรบนท้องถนน

3
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายซ้ำซ้อน อย่าตัดสินใจอะไรด้วยตนเองและกระทำการโดยหุนหันพลันแล่น

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายซ้ำซ้อน อย่าตัดสินใจอะไรด้วยตนเองและกระทำการโดยหุนหันพลันแล่น

4
หลังจากจอดรถแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจและทีมสายตรวจ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจและทีมสายตรวจ

แนวทางการอพยพ

จะมีรถสายตรวจนำทางจากจุดที่ตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วไปยังทางเข้าทางออก ในกรณีที่การอพยพด้วยรถยนต์จากบนทางพิเศษมีความยากลำบาก หรืออยู่ในสภาวะที่อันตราย กรุณาอพยพโดยปฏิบัติตามคำสั่งของทีมสายตรวจ กรุณาตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณรอบ ๆ เมื่ออพยพ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

จากการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2014) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น แผ่นดินไหวใต้กรุงโตเกียว อาจมีการใช้มาตรการเคลื่อนย้ายรถของลูกค้า เพื่อเปิดทางให้กับตำรวจ นักดับเพลิง และกองกำลังป้องกันตนเอง

1
ทิ้งกุญแจรถไว้ในรถ

ทิ้งกุญแจรถของคุณไว้ในรถ

2
ปิดหน้าต่างให้สนิท

ปิดหน้าต่างให้แน่น

3
นำสิ่งของมีค่าของคุณติดตัวไปด้วย

นำสิ่งของมีค่าของคุณติดตัวไปด้วย

4
ทิ้งข้อความที่มีข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในรถ

ทิ้งข้อความที่มีข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในรถ

5
อย่าล็อกประตู

อย่าล็อกประตู

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอุโมงค์

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอุโมงค์จะแตกต่างกันออกไปตามจุดที่คุณอยู่

กรณีที่คุณอยู่บริเวณทางเข้าอุโมงค์
 • · เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในอุโมงค์ จะมีการแจ้งให้ทราบโดยสัญญาณไฟจราจรและป้ายแจ้งเตือนบริเวณทางเข้าอุโมงค์
 • · หากสัญญาณไฟจราจรเป็น "สีแดง" ให้หยุดอยู่หน้าอุโมงค์และอย่าเข้าไปในอุโมงค์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • · เมื่อจะทำการจอดรถ ให้ขับไปจอดชิดฝั่งซ้าย (หากไม่สามารถจอดได้ให้จอดชิดฝั่งขวา) เว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ เพื่อให้รถตำรวจและรถดับเพลิงสามารถผ่านทางได้

หลังจากจอดรถแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจและทีมสายตรวจ

กรณีที่คุณอยู่ใกล้ทางออกอุโมงค์
 • · เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในอุโมงค์ จะมีป้ายแจ้งเตือนในอุโมงค์บริเวณก่อนถึงทางออกแนะนำให้คุณออกสู่ถนนด้วยทางออกถัดไป
 • · เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอุโมงค์ จะมีการกระจายเสียงฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในที่เกิดเหตุและคำแนะนำในการอพยพแทรกในทุกรายการวิทยุ ขณะขับขี่ในอุโมงค์กรุณาเปิดวิทยุในรถของคุณ
กรณีเกิดเพลิงไหม้ทางด้านหน้าของคุณ
 • · กรุณาหยุดรถตามสัญญาณไฟจราจรของอุโมงค์หรือป้ายแจ้งเตือน
 • · เมื่อจะทำการจอดรถ ให้ขับไปจอดชิดฝั่งซ้าย (หากไม่สามารถจอดได้ให้จอดชิดฝั่งขวา) เว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ เพื่อให้รถตำรวจและรถดับเพลิงสามารถผ่านทางได้
 • · กรุณาอย่าหยุดรถหน้าทางออกฉุกเฉิน
 • · เมื่อออกจากรถ
  1. 1. ดับเครื่องยนต์และทิ้งกุญแจไว้ในรถ
  2. 2. ปิดหน้าต่างให้แน่น
  3. 3. นำสิ่งของมีค่าของคุณติดตัวไปด้วย
  4. 4. ทิ้งข้อความที่มีข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในรถ
  5. 5. อย่าล็อกประตู
 • · ใช้เส้นทางอพยพจากทางออกฉุกเฉินเพื่อออกจากอุโมงค์ เส้นทางอพยพเป็นพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นโปรดอพยพโดยไม่ต้องตื่นตระหนก
กรณีอยู่ในจุดที่เกิดเพลิงไหม้

หากคุณอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเพลิงไหม้และมีการกระจายเสียงภายในอุโมงค์ หรือมีคำสั่งจากพนักงาน หรือรู้สึกถึงอันตราย ให้ลงจากรถและอพยพจากบริเวณนั้น การอยู่ในรถใกล้กับจุดเกิดเพลิงไหม้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

กรุณาแจ้งเหตุก่อนเป็นอันดับแรก

โทร #9910 ด้วยโทรศัพท์มือถือ

● โทร "#9910" จากโทรศัพท์มือถือ ปฏิบัติตามคำแนะนำและกด "1" (ทางพิเศษ Shutoko) ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังพนักงานในศูนย์ควบคุม

กดสัญญาณแจ้งเตือน

● กดปุ่มบนอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งไว้ทุก 50 ม. จนกว่าสัญญาณไฟจะติด จะสามารถแจ้งเหตุการณ์ไปยังศูนย์ควบคุมได้

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

● ยกหูฟังโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้ทุก 100 ม. เพื่อติดต่อพนักงานศูนย์ควบคุม

ขอความร่วมมือในการช่วยดับเพลิงเบื้องต้น

เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว และสามารถดับเพลิงได้ โปรดใช้อุปกรณ์ดับเพลิงหรือหัวดับเพลิงแบบโฟม

ภาพถังดับเพลิงและหัวฉีดโฟมดับเพลิง
โปรดอพยพไปให้ห่างจากเพลิงไหม้
 • · ดึงเบรกมือและดับเครื่องยนต์
 • · ทิ้งกุญแจไว้ในรถและอย่าล็อกประตู
 • · มุ่งหน้าไปยังทางออกฉุกเฉินตามสัญลักษณ์นำทางการอพยพ
 • · ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็นในการอพยพ
 • · อพยพไปยังด้านนอกอุโมงค์โดยใช้เส้นทางการอพยพ
ทิ้งกุญแจไว้ในรถและอย่าล็อกประตู
มุ่งไปยังทางออกฉุกเฉินโดยเดินตามป้ายนำทางบนผนัง กรุณาช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในการอพยพ
ห้ามจอดรถหน้าทางออกฉุกเฉิน
อพยพไปสู่ระดับพื้นดินโดยใช้เส้นทางอพยพ
ภาพครอบครัว

ประเภทเส้นทางอพยพที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุโมงค์

เนื่องจากทางพิเศษสาย Yokohama North และทางพิเศษ Yokohama Northwest มีเส้นทางอพยพอยู่ใต้ถนน ให้ไถลไปตามกระดานลื่นเพื่ออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยใต้พื้นถนน (มีทางออกฉุกเฉินบางแห่งที่ไม่ใช้กระดานลื่น)

กระดานลื่นสำหรับอพยพ