ภาพธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เราได้พัฒนาธุรกิจให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ ODA ของ JICA นอกจากนี้ หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว (FBL) ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2013 ได้มีการติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาจากบริษัทผู้ประกอบการทางด่วนและบริษัทประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย

ข้อมูลต่อไปนี้คือสถานะการให้คำปรึกษาที่ปรึกษาจนถึงปัจจุบัน

สถานะการให้คำปรึกษา
 • ประเทศ จำนวนสัญญา ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา
 • ประเทศ ไทย
  จำนวนสัญญา 21
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การตรวจสอบ การดำเนินงานและบำรุงรักษาสะพาน การวางแผนการจัดการสายทางที่วางแผนไว้ และ ITS
 • ประเทศ เมียนมาร์
  จำนวนสัญญา 10
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การประเมินด้านเศรษฐกิจและการเงิน การออกแบบสะพาน การดำเนินงานและบำรุงรักษา
 • ประเทศ ฟิลิปปินส์
  จำนวนสัญญา 8
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การวางแผนการจัดการสายทางที่วางแผนไว้, ITS, การออกแบบส่วนงานสนับสนุน
 • ประเทศ อินโดนีเซีย
  จำนวนสัญญา 6
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การวางแผน การดำเนินงานและบำรุงรักษาถนน
 • ประเทศ เวียดนาม
  จำนวนสัญญา 5
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา ระบบการรับรองทางเทคนิค, ITS, การประเมินทางเทคนิค
 • ประเทศ กัมพูชา
  จำนวนสัญญา 4
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การประเมินด้านเศรษฐกิจและการเงิน การออกแบบสะพานและระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ฯลฯ
 • ประเทศ อินเดีย
  จำนวนสัญญา 3
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา ITS, การดำเนินงานและบำรุงรักษา
 • ประเทศ เนปาล
  จำนวนสัญญา 3
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การจัดการการดำเนินงานของอุโมงค์, ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
 • ประเทศ กานา
  จำนวนสัญญา 2
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การคาดการณ์ปริมาณการจราจร, การดำเนินงานและบำรุงรักษา
 • ประเทศ แทนซาเนีย
  จำนวนสัญญา 2
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การพยากรณ์ปริมาณการจราจร
 • ประเทศ โปรตุเกส
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การจราจรในเมือง, ITS
 • ประเทศ ตุรกี
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การวางแผนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (สะพาน)
 • ประเทศ อียิปต์
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การตรวจสอบ การดำเนินงานและบำรุงรักษาสะพาน
 • ประเทศ เคนยา
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การพยากรณ์ปริมาณการจราจร การดำเนินงานและบำรุงรักษา
 • ประเทศ แคเมอรูน
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การพยากรณ์ปริมาณการจราจร
 • ประเทศ เบนิน
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การคาดการณ์ปริมาณการจราจร
 • ประเทศ ลาว
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การวางแผนโครงข่ายถนน
 • ประเทศ บังกลาเทศ
  จำนวนสัญญา 1
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา การดำเนินงานและบำรุงรักษา
 • ประเทศ อื่นๆ
  จำนวนสัญญา 2
  ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่ปรึกษา ITS、การดำเนินงานและบำรุงรักษาสะพานขนาดยาว
 • รวม
  74
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2010 ถึงเดือนมีนาคม 2021 รวมถึงงานให้คำปรึกษาของบริษัทในเครือ
ภาพการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคแก่วิศวกรชาวไทย: วิธีการตรวจสอบสะพาน
การถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคแก่วิศวกรชาวไทย: วิธีการตรวจสอบสะพาน
ภาพการวัดคลื่นวิทยุสำหรับระบบ ETC ที่่ด่านเก็บค่าผ่านทางในประเทศไทย
การวัดคลื่นวิทยุของ ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางในประเทศไทย

เทคโนโลยีนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาที่ดำเนินการในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด PDF

บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม (ภาษาอังกฤษ)
>ดาวน์โหลด (PDF / 24.1MB)
ภาพเทคโนโลยีนวัตกรรม