นโยบายเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ “บริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko) (https://www.shutoko.co.jp/th-TH/index)” และข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko) (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การใช้งานส่วนบุคคล หรือใช้ในการอ้างอิง และกรุณาระบุที่มาเมื่อใช้ในการอ้างอิง เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนหากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้จากการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้

การใช้งานเว็บไซต์

สภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการรับชมเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้ เว็บไซต์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหากใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่แนะนำ

*อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วนได้ แม้จะใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แนะนำ เนื่องจากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย หรือการตั้งค่าเครือข่าย ฯลฯ

ระบบวงจรสื่อสาร

บรอดแบนด์หรือเร็วกว่า

เบราว์เซอร์ที่รองรับ

เบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับ PC

Windows
  • Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
  • Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
MacOS
  • Apple Safari เวอร์ชันล่าสุด
  • Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

เบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับสมาร์ทโฟน

Android
  • Android OS 7.0 เวอร์ชันล่าสุด
  • Chrome browser
iOS
  • iOS 12 เวอร์ชันล่าสุด
  • เบราว์เซอร์มาตรฐานที่ติดตั้งใน iOS (Mobile Safari)

JavaScript

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript เว็บไซต์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหาก JavaScript ในเบราว์เซอร์ถูกปิดการใช้งาน กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

Plug-ins

เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่ต้องใช้ Plug-ins สำหรับอ่านไฟล์ PDF กรุณาชมเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชันล่าสุด

RSS

เเว็บไซต์นี้มีการใช้ตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) ในการนำเสนอ "ข้อมูลอัปเดต" "ข่าวประชาสัมพันธ์" และ "ข้อมูลสัญญาการประกวดราคา" ลูกค้าสามารถดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko)
วิธีการเพิ่ม RSS Feed โดยทั่วไปสามารถทำได้โดยการลากไอคอน RSS บนเว็บไซต์ไปวางที่ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้วิธีการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่รองรับ RSS หรือ RSS Reader สำหรับการลงเบราวเซอร์ที่รองรับ RSS หรือ RSS Feeder วิธีการใช้งาน และวิธีการเพิ่ม Feed กรุณาสอบถามบริษัทผู้ให้บริการ

*อาจมีการเปลี่ยน URL หรือหยุดส่งข้อมูลโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
*ซอฟต์แวร์ RSS Reader หรือเบราว์เซอร์ที่รองรับ RSS บางส่วนอาจไม่รองรับการทำงาน ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

เบราว์เซอร์ที่รองรับ RSS หรือซอฟต์แวร์ RSS Reader ที่ใช้กันโดยทั่วไป

การวางลิงก์

การวางลิงก์เพื่อเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้สามารถทำได้อย่างอิสระไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า เมื่อทำการวางลิงก์ กรุณาระบุว่าเป็นการเชื่อมต่อไปยัง Metropolitan Expressway (Shutoko)
อย่างไรก็ตาม โปรดงดเว้นการวางลิงก์ในกรณีต่อไปนี้ หรือมีแนวโน้มที่จะเข้าข่ายกรณีเหล่านี้

1. ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาให้ร้ายหรือทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับ Metropolitan Expressway (Shutoko)
2. ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย
3. ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงจริยธรรมทางสังคม
4. ลิงก์ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นข้อมูลของเว็บไซต์นี้ เช่น ลิงก์เฟรม หรือลิงก์รูปภาพ เป็นต้น
(กรุณาวางลิงก์เพื่อเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้โดยให้เปิดเว็บไซต์บนหน้าต่างเดิมของเบราว์เซอร์ หรือเปิดเว็บไซต์บนหน้าต่างใหม่)
5. ลิงก์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ต้นทางมีความเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ รับรู้หรือให้การสนับสนุนเว็บไซต์ต้นทาง
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิงก์
บริษัทอาจขอให้เปลี่ยนวิธีการวางลิงก์หรือลบลิงก์ แม้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กล่าวไปในข้างต้น
นอกจากนี้อาจมีการลบ URL ของเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*หากต้องการใช้แบนเนอร์ กรุณาใช้แบนเนอร์นี้

โลโก้องค์กรของ Metropolitan Expressway (Shutoko)

อื่น ๆ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้