นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้จากโฮมเพจของบริษัท (ต่อไปเรียก “เว็บไซต์นี้”) นอกเหนือจาก “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” แล้ว จะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้ามายังบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ได้ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยการใช้ SSL (Secure Socket Layer: เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากลของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตโดยการเข้ารหัสก่อนมีการรับส่ง) และเนื่องด้วยลูกค้าได้ใช้เบราว์เซอร์ตามมาตรฐาน SSL ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจึงได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเมื่อมีการรับส่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้ทำการจัดเก็บ IP Address จากคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต IP Address ที่จัดเก็บได้จากเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การหาสาเหตุและการกู้คืนที่รวดเร็วเมื่อเว็บไซต์ได้รับความเสียหาย และเพื่อการบริหารจัดการการให้บริการของเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองบริษัทฯ หรือลูกค้า บริษัทฯ อาจมีการระบุตัวบุคคลจาก IP Address เมื่อเห็นสมควรแก่ความจำเป็น เพื่อดำเนินมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

ขอบเขตการใช้งาน

ในเว็บไซต์นี้มีการวางลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย กรุณาตรวจสอบนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ปลายทางที่เว็บไซต์นั้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทั้งในเว็บไซต์นี้หรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้